Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Lene Nibuhr Andersen og Marie-Louise Bach, lektorer på Nyborg Gymnasium og medforfattere til bogen Klasseledelse i teori og praksis – inspiration til undervisere og ledere i ungdomsuddannelserne.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes på SDU, 7. nov. 2023. Pris 2100 kr.

Tilmelding

For yderligere information kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål:
Lærergerningen i ungdomsuddannelserne rummer meget mere end de strengt faglige opgaver, som traditionelt har været kernen i lærerarbejdet.  Der er behov for et kollektivt ansvar for elevernes læring, trivsel og dannelse, fordi der i de senere år er opstået en række udfordringer, som den enkelte lærer ikke kan løse alene. Det kalder først og fremmest på klar og tydelig klasseledelse, som lærere udvikler i fællesskab. Udfordringerne er af meget forskellig karakter. For det første handler det om den øgede diversitet i form af flere uddannelsesfremmede elever fra forskellige baggrunde, der kommer i gymnasiet. For det andet ser vi en ny udsathed blandt eleverne. Det kan være i form af stress, depression, diagnoser og bred oplevelse af mistrivsel. En tredje udfordring handler om koncentrationsproblemer og skærmdistraktion. Og endelig kan man iagttage, at lærerautoriteten er under pres, bl.a. på grund af vanskelighederne ved at håndtere elevernes brug af digitale medier.

Indhold:
På kurset får du viden om, hvad klasseledelse er, og hvordan man i praksis kan arbejde med forskellige dele af klasseledelsen for at imødekomme de udfordringer, vi ser i forbindelse med mangfoldighedsgymnasiet. Du vil blive præsenteret for, hvordan man kan arbejde med klasseledelse for at styrke klassekulturen, for at håndtere og danne eleverne i brugen af digitale devices, for at udvikle elevernes mindset, for at træne elevernes hukommelse og koncentration. Herudover vil der også være forskellige bud på, hvordan man kan arbejde med klasseledelsen på skolerne i klasseteams.

Arbejdsform:
På kurset arbejder vi både praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov og egne erfaringer, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra. Den teoretiske del belyses med didaktiske forslag og eksempler på konkrete opgaver man kan gå bruge til eleverne i denne proces.

Sidst opdateret: 13.10.2023