Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Underviser: Maibrit Schmitt, Randers HF og VUC

Kurset udbydes som skolebaseret kursus.
Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email:anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

 

Formål

Når du underviser, kan det være en hjælp for dine elever, kursister og kandidater, at du formidler ved hjælp af tegning. Samtidig kan det være en hjælp for dig som underviser og formidler. Grafisk facilitering handler om at formidle ved hjælp af visuel kommunikation som underviser og formidler, da mange lærer bedre, når pointer og processer visualiseres. Med få tegneteknikker kan processer og planer overskueliggøres, komplekse tekster kan gøres mere enkle og svært tilgængelige begreber kan gøres mere forståelige. Tegninger fremfor ord kan bidrage til at rammesætte undervisningen, give større overblik og skabe en fælles forståelse. Samtidig fremmer det elevens kreativitet og giver et større ejerskab - og meget tyder på at ny viden huskes bedre, når den tegnes.

 

Indhold

Kurset tilbyder en indføring i simple tegneteknikker, så du får trænet det visuelle sprog og lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk. Du vil blive præsenteret for og samtidig øve tegninger af mennesker, figurer og ikoner. Vi vil også arbejde med skabeloner og modeller, som kan anvendes i forskellige sammenhænge. Det kan eksempelvis være en visualisering af en kursus-eller forløbsplan, så det fremgår hvad I skal og hvor langt I er i processen. Det kan også være modeller, der skaber faglig klarhed over hvad der er centralt og hvad der er periferært, og det kan være skabeloner, der skaber struktur og overblik. Herudover vil der også være forskellige bud på, hvordan visuel kommunikation kan anvendes som didaktisk greb forud for undervisningen, i undervisningen, som fordybelsesværktøj i gruppearbejde eller individuelt arbejde - og endelig; som evalueringsværktøj efter undervisningen.

 

Arbejdsform

Kurset vil bestå af en blanding af oplæg om didaktiske overvejelser, introduktioner og konkrete tegneøvelser. Vi arbejder praksisnært med øvelser, som kan omsættes med det samme i din undervisning. Du vil også få mulighed for at afprøve teknikkerne på undervisningsmateriale, der er relevant for dig. Endelig er kurset et oplagt forum til at dele idéer og erfaringer, så vi sammen kan blive klogere på de muligheder, som visuel kommunikation tilbyder. 

Kurset kræver på ingen måde tegnefærdigheder for at deltage.

Sidst opdateret: 02.01.2024