Skip to main content

Målgruppe: Alle ungdomsuddannelser med interesse for at udvikle arbejdet med de større skriftlige opgaver og de flerfaglige forløb.

Undervisere: Lektor, Magnus Riisager Hansen, Slagelse Gymnasium; lektor, Simon Haldbo, Nyborg Gymnasium; Ph.d. Anne Bang-Larsen, IKV, Syddansk Universitet.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus og kan tilrettelægges med variation i varighed og fokus, med udgangspunkt i tematikkerne nedenfor.  Kontakt Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål
De større skriftlige opgaver og de dertilhørende flerfaglige forløb er centrale elementer i det 3-årige gymnasieforløb. Her er det skolens og vejledernes ansvar at tilrettelægge et forløb, der løbende udvikler elevernes skrive- og undersøgelseskompetencer og som skaber sammenhæng mellem de større skriftlige opgaver, så eleverne oplever en progression.Kurset vil med afsæt i undervisernes lærebog Den gode opgave på stx, kvalificere deltagerne til at varetage undervisnings- og vejledningsprocesser i tilknytning til de større skriftlige opgaver og flerfaglige forløb. Kursets forskellige dele er tæt knyttet til den konkrete praksis, og deltagerne introduceres til teori, redskaber og øvelser, der kan inspirere til at udvikle undervisning, vejledning og feedback.

Indhold
Kurset lægger op til, at deltagerne kan udfordre og kvalificere deres etablerede praksis med nye redskaber til at gå i dialog med elever og kolleger på tværs af det 3-årige opgaveforløb. Samtidig introduceres kursisterne for værktøjer til arbejde med videnskabsteori, metode, flerfaglighed, innovation, vejledning og tekstorienteret feedback. Disse værktøjer kan anvendes til at skabe sammenhæng og udvikling i det 3-årige forløb, hvor både indhold, fag, vejledere og format skifter.

I samarbejde med rekvirenten aftales kursets fokus. Kurset kan f.eks. tilrettelægges med afsæt i et eller flere af følgende elementer:

  • Metode og basal videnskabsteori i de flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver
  • Innovation i de større skriftlige opgaver og flerfaglige forløb
  • Sammenhæng og progression
  • Faglighed i de studieforberedende opgaver
  • Skriftlighed, feedback og skriveudvikling
  • Vejledningsroller, strategier og relationer

Arbejdsform
Kursets arbejdsformer vil bestå af en blanding af oplæg, diskussion og øvelser. Arbejdsform er under indflydelse af fokuspunkt, deltagerantal og varighed.  Der udleveres materiale på dagen (bl.a. modeller og øvelser fra undervisernes lærebog Den gode opgave på stx (Samfundslitteratur, 2022).

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2022