Skip to main content

Målgruppe: Alle skoleformer

Undervisere: Lektor, Lis Rydahl Eilertzen, VUC Roskilde og lektor, Catherine Lønholdt, Aalborg City Gymnasium.

Tid, sted og pris:
Kurset udbydes som skolebaseret kursus. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål
Kurset giver deltagerne viden kollegial supervision som metode og redskaber til at anvende det som konkret praksis i udvikling af undervisning. Kurset er rettet mod i kollegialt fællesskab at arbejde med udvikling af undervisningen ikke mindst i forhold til håndtering af nogle af de udfordringer, man i den daglige praksis står alene med. Kurset er tilrettelagt med henblik på at etablere en praksis på skolen, hvor kollegial supervision er en integreret del af en fælles refleksion og dialog.

Indhold
Forløbet starter med en grundig introduktion til kollegial supervision som en metode til at udvikle ens undervisningspraksis i fællesskab. Kursets tilgang til kollegial supervision er praksisbaseret og tager udgangspunkt i en skolehverdag. Forløbet er forankret i faste grupper af ca. 4 personer, som på dagen trænes i observations- og samtaleteknik gennem forskellige typer øvelser. Deltagerne udpeger selv hvilke fokuspunkter de ønsker at arbejde med i forløbet.

Derefter arbejder grupperne selvstændigt med undervisningsobservation, feedback og supervisionssamtaler. Deltagerne skiftes til at observere undervisning, være fokusperson, give feedback osv. Grupperne kan undervejs få virtuel support af underviserne for at fastholde og udvikle metoden.

Forløbet afrundes med en halv pædagogisk dag med deltagelse af underviserne. Her arbejdes med videndeling, didaktisk tematisering af gruppernes fokuspunkter fra samtalerne, og det samtaletekniske kan trænes yderligere. Personale og ledelse drøfter udbyttet af forløbet og muligheder for etablering af elementer af kollegial supervision i den daglige undervisningspraksis.

Arbejdsform
Kurset foregår i en blanding af oplæg, workshop, samtaleøvelser og diskussion. Vi anbefaler en startdag på 4-5 timer. Herefter arbejder grupperne selvstændigt, evt. med en opfølgende online samtale med hver enkelt gruppe for på den måde at hjælpe grupperne til at holde fast i metoden. Forløbet afrundes med et halvdagskursus for deltagerne med fokus på skolens videreførsel af indsatsen.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2022