Skip to main content
DA / EN

 

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse på Syddansk Universitet udbyder kurset ”I litteraturens spejl” for litteraturinteresserede biblioteksansatte. De tre selvstændige moduler består hver af 2 kursusdage med litteraturhistoriske og tematiske forskeroplæg. Som deltager læser du uddrag af centrale værker og sætter under tilgangsvinklen ”den lille historie i den store” litteraturen i en større sammenhæng og ser, hvorledes overordnede temaer afspejles i litterære værker. Desuden vil oplæggene fokusere på de litterære værkers formelle måde at behandle stoffet på.

Formålet med kurset er at opkvalificere biblioteksansattes litterære faglighed og dermed klæde dem bedre på til at yde nogle af bibliotekernes kerneopgaver over for brugerne, for eksempel i forbindelse med

  • henvendelser om større opgaver på en given uddannelsesinstitution (gymnasium, VUC, UC m.v.)
  • bredere formidlingsopgaver i forbindelse med læseklubber, temaklubber, temadage, fokusforedrag, arrangementer 
  • den skriftlige formidling, typisk på elektroniske platforme, om litterære emner (litteratursiden.dk, bibliotekernes hjemmesider m.v.)

 

Indhold
Hver kursusdag består af 2-3 forskeroplæg med efterfølgende workshop, hvor deltagerne udarbejder et inspirationskatalog til formidlingsopgaver på eget bibliotek. Dertil kommer, at oplægsholderne udleverer opsamlende materiale til kursisterne efter oplæggene, ligesom der vil være læsestof at forberede til hver seminardag.

Modul 1 består af 2 kursusdage med hver 3 forskeroplæg: de tre første har litteraturhistorisk tilgang (romantik, moderne gennembrud, krigs- og mellemkrigstid), de tre sidste er tematiske inden for nyeste tid (velfærd, migration, terror). Den gennemgående røde tråd, der binder oplæggene sammen på tværs af perioderne, er nationalstaten og velfærdsstaten, i etablering og under pres. 
Kursusdage: 8. november og 23. november (2021)
Tilmelding


Modul 2 giver dig et litteraturhistorisk blik på udviklingen fra 1970’erne til i dag inden for såvel dansk/nordisk som international litteratur. De tematiske fokuspunkter, der binder dengang og nu sammen, er feminismen, postkolonialismen, den økologiske æra og erindringens poetik. 
Kursusdage: 26. september og 11. oktober 
Tilmelding

Modul 3 trækker linjen fra de to foregående moduler op til i dag og sætter fokus på litteraturens behandling af fire af de mest presserende udfordringer, der præger verden nu og her, nemlig klima, økonomi, ghettoen og sygdomme. 
Kursusdage: 7. november og 22. november
Tilmelding

Det er selvstændige kurser og kan følges uden forudgående deltagelse.

Rammer og afvikling

Kurset afholdes på SDU, Campusvej 55, Odense 
Kursusdeltagerne får adgang til en kursushjemmeside, hvor der i god tid inden kursusstart lægges relevant materiale og læsestof. Man må være forberedt på at læse ca. 75 sider til hver kursusgang.

Pris

3.000 kr. (excl. moms) for begge kursusgange inkl. morgenkaffe med brød, frugt, frokost og eftermiddagskaffe med kage.
Kurset oprettes ved 20 deltagere, max. antal deltagere er 28.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 13.10.2023