Skip to main content

Målgruppe:
Dansklærere, sproglærere og mediefagslærere ved alle gymnasiale uddannelser.

Undervisere:
Mark Mansfeld,
Studielektor v. Medievidenskab, Syddansk Universitet. Kristine Lund Andersen, lektor og uddannelsesleder v. Midtfyns Gymnasium.

Tid og sted:
Kurset udbydes som skolebaseret kursus. For nærmere aftale kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål:
Øget fokus på det udvidede tekstbegreb og brugen af levende billeder i undervisningen kalder på konkrete værktøjer, der kan understøtte filmanalyse. Dette kursus introducerer kognitiv filmanalyse og værktøjer fra denne analysetilgang som supplement til den mere klassiske semiotiske filmanalyse. Analysetilgangen kan bruges som
bidrag til at udvikle undervisning, der er tættere på seerens opfattelse af filmen og dermed brede paletten af metoder til filmanalyse ud, hvilket kvalificerer det endelige analyseprodukt. Teknikkerne adskiller sig fra den klassiske filmanalyse ved at tage udgangspunkt i, hvordan tilskueren kognitivt engagerer sig i filmen, og man lærer på dette kursus derfor at tænke og analysere film som en filmskaber, hvis interesse er at skabe en bestemt tilskueroplevelse. Den kognitive tradition bygger på den måde i højere grad bro mellem det teoretiske og praktiske felt. Traditionen tager udgangspunkt i at hovedformålet med analyse bør være filmen samt tilskuerens oplevelse og ikke at illustrere analytikerens evne til at komme med ”geniale” (over)fortolkninger.

Indhold:
Kurset giver en introduktion til den kognitive filmanalyse og diskuterer analysetilgangen i relation til andre velkendte analytiske greb i filmanalysen. På kurset præsenteres kursisterne ud fra konkrete eksempler for værktøjer til kognitiv filmanalyse. Kursisterne skal desuden arbejde med metoden i praksis. Ud over introduktionen til feltets teknikker og potentiale giver kurset også ideer til, hvordan man efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd og hvordan metoden kan anvendes i såvel undervisning som SRP-sammenhæng. Muligheder og begrænsninger i metoden diskuteres.

Arbejdsform:
Kursets arbejdsformer vil bestå af en blanding af oplæg, diskussion og øvelser.

Sidst opdateret: 13.10.2023