Skip to main content

Målgruppe: Alle ungdomsuddannelser

Undervisere: Lektor, Lis Rydahl Eilertzen, VUC Roskilde og lektor, Maren Aarup Schjørring, Ordrup Gymnasium.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

 

Formål:

Aktionslæring er en metode for lærere, der gerne vil arbejde systematisk med at udvikle deres undervisning på en måde, der gør pædagogisk udvikling undervisningsnært, målrettet og motiverende for den enkelte. Aktionslæring er ligeledes en måde, hvor man som skole kan arbejde undervisningsnært og målrettet på ændring i praksis, fx når man som skole skal modtage nye elevgrupper.

I aktionslæring stiller man skarpt på, hvad man kunne ønske at ændre i sin praksis, altså hvilken aktion man gerne vil lave. Før og efter aktionen bliver man sammen med kolleger klogere på problemstillingen og på ens handlemuligheder, fx i forhold til justeringer i undervisningens organisering.

Aktionslæring kan med fordel bruges i teams omkring en klasse, faggrupper eller i det samlede lærerkollegium.

 

Indhold

Kurset indeholder en introduktion til arbejdet med aktionslæring og en række øvelser, der tilsammen giver deltagerne et godt grundlag for at gå i gang med at designe aktioner og efterfølgende holde refleksionssamtaler. 

Man kan som skole eller som team vælge, om der skal være et særligt fokus, når man arbejder med aktionslæring - som fx elevaktivering, klasserumsledelse, klasserumsdialog, inddragelse af nye elevgrupper, facilitering af gruppearbejde - eller om deltagerne helt selv skal vælge fokus.

 

Arbejdsformer:

Kurset foregår i en blanding af oplæg, workshop og diskussion. Vi anbefaler en startdag på 5-6 timer. Dertil kan komme en opfølgende samtale med hver enkelt gruppe efter deres aktioner og refleksionssamtaler, for på den måde at hjælpe grupperne til at holde fast i metoden. Sådanne samtaler vil foregå virtuelt, og de kan placeres efter skolernes/deltagernes behov.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 10.04.2024