Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Om projektet

Skolerne har været virtuelle og skolerne har været åbnet igen. Corona har skabt en samfundskrise, som har haft store konsekvenser for vores elever, og som på en række måder har forstyrret vores måde at gøre skole på. Nu skal det undersøges dybere, hvordan skolernes genåbning specifikt har påvirket elevers trivsel og læring i et nyt forskningsprojekt på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet med finansiering fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Coronakrisen har været af så unik karakter, at der ikke findes forskningsbaseret viden, der har kunnet forberede os på, hvordan vores skolesystem ville blive påvirket. Derfor skal et nyt forskningsprojekt om skolernes indsats under genåbningen forstå, hvad en kæmpe omvæltning som coronakrisen har betydet og på sigt betyder for skolen og eleverne. Der vil være fokus på at skabe viden, der kan bruges til at hjælpe skolerne og eleverne her og nu, men også viden der giver mulighed for at forstå de mere langsigtede konsekvenser. Det fortæller Ane Qvortrup, der er leder af projektet og professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

 

- Vi har ikke kunne gætte os til, hvad corona har af konsekvenser for vores måde at gøre skole på endnu. Situationen er først i gang med at stabilisere sig og der vil stadig ske forandringer, når skoler, lærere og elever vender tilbage til den ’almindelige hverdag’. Der vil komme en masse nye erfaringer, som skal bringes ind i en rytme, der også fungerer uden for en nødundervisningsramme. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi lærer af vores oplevelser systematisk med fokus på den måde skoler, lærere og elever finder sig på plads over længere tid.

 

Hensigten med forskningsprojektet er at skabe et solidt grundlag for det pædagogiske personales, skolelederes og forvaltningers arbejde med skolernes strategier under genåbningen. Viden om situationen skal på den ene side sikre, at skolen kommer bedst muligt igennem den nuværende situation og skal på den anden side danne grundlag for en fremadrettet udvikling af skolen.

 

Forskningsprojektet vil bygge ovenpå resultater, som Institut for Kulturvidenskaber har opnået gennem tidligere forskning.

 

- Vores tidligere studier har vist, at der kan være elever, som ikke før har været udsatte i skolemæssig forstand, men som er kommet i risiko under nedlukningen af skolerne. Enten fordi, de har svært ved at sidde hjemme, fordi de ikke er digitalt vante, fordi de ikke har en god internetforbindelse, eller måske fordi de har siddet meget alene, hvis de har forældre i samfundskritiske funktioner. De her elever er vi ikke vant til at spotte som udsatte i skolen, og derfor er det vigtigt at indsamle viden om dem systematisk, så vi ikke risikerer, at de ’falder igennem’ på både kort og lang sigt, fortæller Ane Qvortrup.

 

Forskningsprojektet vil fortsætte indtil 2022 og udformer sig som en blanding af kvantitative og kvalitative analyser.

 

For yderligere kontakt:
Ane Qvortrup, professor og forskningsleder på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet anq@sdu.dk / 27 59 10 77

Rapporter

Fase 1, foråret 2021

Fase 2, efteråret 2021

Fase 3, foråret 2022

Fase 4, efteråret 2022

 

Projektgruppe

Ane Qvortrup, projektleder og professor , SDU
Eva Lykkegaard, lektor, SDU
Finn Wiedemann, lektor SDU
Peter Henrik Raae, ekstern lektor, SDU
Vibeke Christensen, lektor, SDU
Thomas Enemark Lundtofte, adjunkt, SDU 
Anette Grønning, lektor, SDU
Rune Lomholt, videnskabelig assistent, SDU 
Anni Nielsen, videnskabelig assistent, SDU