Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Robotteknologi gælder, at du:

  • kan stå i spidsen for udvikling af robotteknologiske produkter – lige fra store fastspændte installationer på fabrikkens gulv til små mobile kirurgiske apparater
  • har en bred viden om computervision, anvendt matematik, kunstig intelligens, software udvikling og indlejrede systemer, så du kan være med til at skabe fremtidens robotter til produktion og service
  • kan være med til at udvikle mobiltelefoner, webapplikationer, droner, teknologi til fly, sikkerhedssystemer, store software applikationer og meget andet.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.

Læs mere om studieordning og fag.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.03.2021