Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

På kandidatuddannelsen vælger du at specialisere dig inden for enten:

1. og 2. semester
Det første og andet semester på kandidatuddannelsen fokuserer på din valgte specialisering: Avanceret robotteknologi eller droner og autonome systemer. Afhængig af din specialisering, vil du komme til at arbejde teoretisk og eksperimentelt med emner som f.eks. kinetik, droneteknologi, kunstig intelligens, indlejrede systemer, autonome systemer og computervision. Dermed får alle studerende et fælles og bredt fundament, som gør, at du uanset specialisering kan bruge udannelsen i en række forskellige jobsammenhænge.

3. og 4. semester
De næste to semestre bruger du på at fordybe dig inden for den valgte specialisering. Det 3. semester giver mulighed for at vælge valgfag og integrere færdigheder, hvorimod det 4. semester er dedikeret til det afsluttende speciale. Du vælger selv emnet. Specialet vil typisk blive udført i en af forskningsgrupperne fra SDU og/eller i samarbejde med en privat virksomhed.