Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i Softwareudvikling og Programmering (C++)
 • 15 ECTS i Analog og Digital Elektronik og Embedded Programmering
 • 18 ECTS i Matematik (OBS fra optaget september 2023 er der krav om 20 ECTS Matematik)
 • 5 ECTS i Fysik
 • 10 ECTS i Signal Processing og Kontrol
 • 5 ECTS Robotics related topics (e.g. artificial intelligence or machine learning)
 • 5 ECTS Image Processing or Computer Vision or Machine Vision

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til nedenstående krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning. Download skemaet her (.pdf)

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Det er desuden et krav, at du har bestået Engelsk B med 3,0 eller højere eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber og se, hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber.

CV

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du vedlægge et CV i ansøgningsportalen.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af en pointscore, og dit samlede pointtal afgør, om du får en plads. 

 1. Fagligt indhold og niveau i adgangsgivende uddannelse (1-30)
 2. CV (1-20)
 3. Ansøgers faglige niveau (1-50)
  • Karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer i fag inden for:
   • Softwareudvikling, særligt:
    • Software engineering
    • Objektorienteret programmering
    • Mikoprocessorer, hardware and software
   • Matematik, særligt:
    • Numeriske metoder (Numerical methods)
     • Differential- and integralregning (Differential and integral calculus)
     • Lineær algebra (Linear algebra)
     • Sandsynligheder og statistik (Probability and statistics)

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

 

Studiestart

1. september

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS     
Sådan søger du

Du skal lave din ansøgning i vores online ansøgningsportal, DANS

Se hvordan du søger

Går du, eller har du gået på en kandidatuddannelse?

Måske gælder der særlige regler, når du søger optagelse

Læs mere

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 13.09.2021