Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

Optagelse med en anden uddannelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i softwareudvikling og programmering (C++)
 • 15 ECTS i analog og digital elektronik
 • 20 ECTS i matematik
 • 10 ECTS i fysik
 • 10 ECTS i signal processing
 • 10 ECTS i fagområder inden for robotteknologi (fx computer visions and artificial intelligence)

Ændrede adgangskrav fra september 2021

Hvis du søger optagelse med studiestart i september 2021 eller senere, skal din uddannelse som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i softwareudvikling og programmering (C++)
 • 15 ECTS i analog og digital elektronik og embedded programmering
 • 18 ECTS i matematik (OBS fra optaget september 2023 er der krav om 20 ECTS matematik)
 • 5 ECTS i fysik
 • 10 ECTS i signal processing og kontrol
 • 5 ECTS Robotics related topics (e.g. artificial intelligence or machine learning)
 • 5 ECTS Image Processing or Computer Vision or Machine Vision

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Du skal skrive en motiveret ansøgning

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Selvom du opfylder adgangskravene, kan du altså ikke være sikker på en plads, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du skrive en motiveret ansøgning og uploade den som bilag i ansøgningsportalen.

Udvælgelse af ansøgere

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier til udvælgelse af ansøgere. Hvert kriterium udløser en pointscore, og dit samlede pointtal afgør, om du får en plads.

 1. Fagligt indhold og niveau i adgangsgivende uddannelse (1-30)
 2. Ansøgers faglige niveau (1-50)
  • Karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer i fag indenfor:
   • Softwareudvikling, særligt:
    • Software engineering
    • Objektorienteret programmering
    • Mikoprocessorer, hardware and software
   • Matematik, særligt:
    • Numeriske metoder (Numerical methods)
     • Differential- and integralregning (Differential and integral calculus)
     • Lineær algebra (Linear algebra)
     • Sandsynligheder og statistik (Probability and statistics)
     • Symbolmanipulation på computer
 3. CV (1-20)
Sådan søger du

Du skal lave din ansøgning i vores online ansøgningsportal, DANS

Sådan laver du din ansøgning

Søg ind nu

Ansøgningsfristen er 1. marts

Gå til ansøgningsportalen

Går du, eller har du gået på en kandidatuddannelse?

Måske gælder der særlige regler, når du søger optagelse

Læs mere