Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Civilingeniør Robotteknologi fra SDUgiver retskrav på optagelse
 • Diplomingeniør i Robotteknologi fra SDU, forudsat at du har bestået følgende som valgfag eller supplering:
  • Numerical Methods (RD4-NUM), 5 ECTS
  • Ét af følgende fag: 
   • Multivariate mathematics for roboticists (RB3-MMR), 5 ECTS
   • Modelling and Simulation of Electrical and Electromechanical Dynamic Systems (E-MSDS ) - (Summer School), 5 ECTS
   • Deep Learning (DM568) - (Summer School) 5 ECTS
 • Diplomingeniør i Mekatronik fra SDU, forudsat at du har bestået følgende som valgfag eller supplering:
  •  Real Time Operating System (MC-RTOS), 5 ECTS
  • Advanced Programming (MC-ADP), 5 ECTS
  • Digital Design and Signal Processing (MC-DDS), 5 ECTS
  • Ét af følgende fag:
   • Robotics: Fundamentals and Applications (XSR-ROB) - (Summer School), 5 ECTS
   • Machine Learning (MC-MLE), 5 ECTS

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde:

 • 20 ECTS Softwareudvikling og -programmering (f.eks. software design, software engineering, algoritmer, datastrukturer, objekt-orienteret programmering) (uafhængigt af programmeringssprog)
 • 18 ECTS Matematik (f.eks. calculus, lineær algebra, statistik, numeriske metoder) (fra 2023 20 ECTS)
 • 15 ECTS i Analog og Digital Elektronik og Embedded Programmering
 • 5 ECTS i Fysik
 • 10 ECTS i Signal Processing og Kontrol
 • 5 ECTS Robotics related topics (e.g. artificial intelligence or machine learning)

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til nedenstående krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning. Download skemaet her (.pdf)

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

CV

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du vedlægge et CV i ansøgningsportalen.

Udvælgelseskriterier

Ved optagelse til studiestart i 2024 udvælges ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet i den adgangsgivende uddannelse. 

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af en pointscore, og dit samlede pointtal afgør, om du får en plads. 

 1. Fagligt indhold og niveau i adgangsgivende uddannelse (1-30)
 2. CV (1-20)
 3. Ansøgers faglige niveau (1-50)
  • Karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer i fag inden for:
   • Softwareudvikling, særligt:
    • Software engineering
    • Objektorienteret programmering
    • Mikoprocessorer, hardware and software
   • Matematik, særligt:
    • Numeriske metoder (Numerical methods)
    • Differential- and integralregning (Differential and integral calculus)
    • Lineær algebra (Linear algebra)
    • Sandsynligheder og statistik (Probability and statistics)
    • Symbolmanipulation på computer

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.