Skip to main content

Kompetenceprofil

Du får et dybtgående kendskab til den historiske udvikling i form af overordnede sammenhænge og lange forløb, samt i form af grundige studier af en række temaer og epoker med disses sociale, økonomiske, politiske og kulturelle særtræk.

Du bliver yderligere fortrolig med historiefagets teorier og metoder. Desuden erhverver du særlige kompetencer til at formidle et fagligt stof til et forskelligartet publikum.

Du vil kunne selvstændigt tilrettelægge din arbejdstid og er fra bl.a. hovedfagsspecialet fortrolig med løsning og formidling af større problemkomplekser.

Sidst opdateret: 26.02.2018