Skip to main content

Uddannelsens opbygning 

Kandidatuddannelsen i historie varer 2 år fordelt på 4 semestre, hvor du på det fjerde semester skriver dit kandidatspeciale.

På denne uddannelse kan du vælge mellem den 1-faglige eller den 2-faglige kandidatuddannelse. På den 1-faglige kandidatuddannelse kommer du til gå i dybden med historie over begge uddannelsens 2 år. På den 2-faglige kandidatuddannelse starter du med det sidefag, som du læste på bacheloruddannelsen, og siden går du i dybden med historie.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, evt. et valgfag samt et kandidatspeciale. Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte fag ved at klikke på kursets titel i oversigten over uddannelsens opbygning ovenfor.