Skip to main content

Studieliv

Historie er et stort læsefag, som til gengæld lærer dig at læse og vurdere historisk litteratur på en ny og kritisk måde. Men det er ikke gjort med at læse. Historie formidles også via film, TV, internettet, skønlitteratur og computerspil, og derfor bruger vi også noget af tiden på at lære at analysere den type medier.
På Historiestudiet får du overblik over og bliver i stand til at systematisere store stofmængder, mens kritisk analyse af kilder og litteratur vil hjælpe dig til at trænge ned i mere specielle emner.

Særlig på kandidatstudiet vil der være mulighed for at fordybelse i specielle emner.

  • I teori og metode-faget opnår du systematisk viden om og brug af centrale teorier og metoder inden for historiefagets hovedområder (fx politisk historie, kulturhistorie, socialhistorie og økonomisk historie).
  • Historiske områdestudier er afgrænset kronologisk, geografisk, tematisk og/eller teoretisk og består i en indføring i og diskussion af væsentlige aspekter heraf, også set i et historiografisk perspektiv. Du vil opbygge kompetencer til selvstændigt at kunne analysere og formidle historiske problemstillinger.

Sidst opdateret: 16.09.2019