Skip to main content

Praktiske oplysninger

Studiestart
Der er optag til 1. semester i juni 2021 med studiestart til september 2021.
Kontakt studieleder eller studiesekretær, hvis du har spørgsmål til studiestarten.

Varighed
Uddannelsen varer 2 år og er normeret til 1 årsværk. Den er tilrettelagt således, at heltidsbeskæftigede kan følge den over 2 år. Undervisningen finder sted på tre weekend-seminarer i hvert semester. Uddannelsen kan desuden tages som enkeltmoduler.


Arbejdsform
Uddannelsen er tilrettelagt som weekendseminarer med en kombination af:

- forelæsninger, workshops og gruppearbejde

- forskellige former for praktiske øvelser, opgave- og projektarbejde

- vejledning enkeltvis, i grupper og It-baseret

Der vil være mulighed for forskellige former for vejledning og konsulentbistand i forbindelse med opgaver og projekter ud over seminarerne, ligesom der oprettes et net-forum for uddannelsen.


Omfang
60 ECTS-point


Udbudsform
Masteruddannelse


Undervisere
Fast tilknyttet uddannelsen er lektor Herdis Toft (SDU). Desuden tilknyttes en række gæstelærere som undervisere på uddannelsen.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.


Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Adgangskrav

Se om du opfylder kravet

Læs her

Prisen for uddannelsen

Hele masteruddannelsen og fagpakkerne

Se her