Skip to main content

Praktiske oplysninger

Her på siden finder du informationer om og hjælp til alt det praktiske i forbindelse med uddannelsen og studiestart.

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 88.000 kr. 

 

Hvert semester koster 22.000 kr.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen og den tilhørende eksamen. 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester og dækker undervisning og eksamen i det pågældende semester.

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDUs Efteruddannelse.

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDUs salgsbetingelser.

Forår 2024 – Produktion/projekt og formidling samt Kulturformidling, æstetikfaglig teori og praksis

 • 26.-27. januar 2024
 •  1.-2. marts 2024
 • 5.-6. april 2024
 • 3. maj 2024


Efterår 2024 – Børne- og ungdomskultur og Kulturteori

 •  30.-31. august 2024
 • 4.-5. oktober 2024
 • 8.-9. november 2024
 • 13. december 2024

Undervisningen starter op:  

Efterårsfag: Primo september  
Forårsfag: Primo februar

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet (SDU). Undervisningen finder sted på vores Campus i Odense.

 Syddansk Universitet

Campusvej 55, 5230 Odense M
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Universitetet har gode undervisningsfaciliteter med trådløs netadgang, kantine, studenterboghandel samt et universitetsbibliotek.

Derudover har du som masterstuderende adgang til loungen for efteruddannelse, hvor du kan slappe af i sofamiljøerne med en kop kaffe eller te. Der er grupperum og aflåste bokse til opbevaring.

Studiehåndbog - når du er optaget

For at blive studieklar skal du som det første have et studiekort. Du bestiller studiekortet med dit nem-ID. Hvis du ikke har NemID, skal du vente på de adgangskoder, som du får tilsendt på mail kort tid efter du har søgt ind på uddannelsen. 

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt uploader et foto af dig selv og bestiller dit studiekort. Studiekortet skal du bruge, når du logger på SDU’s IT-systemer, til adgang uden for åbningstid på Campus, til loungen, til at udprint på Campus, og når du går til eksamen som legitimation. På studiekortet fremgår dit eksamensnummer også. Studiekortet bliver fremsendt med post.

Hvis du oplever problemer med bestilling af studiekort, adgang til it-systemer eller mister dit studiekort, så kontakt Servicedesk på tlf. 65 50 29 90.

Din studentermail er den officielle mailadresse, som bliver brugt af universitetet til generel information til alle studerende. Mastersekretariatet sender specifik information, svar på ansøgninger og deadlines til din studentermail, så det er derfor meget vigtigt, at du tjekker mailen ofte. 

SDU anbefaler af persondatamæssige grunde desuden, at du bruger din studentermail frem for din arbejdsmail til kommunikation med universitetet.

Vigtig information vedrørende studiet, herunder aflysninger, kan også findes på den enkelte uddannelses hjemmeside eller på ItsLearning.

Som studerende på SDU er det vigtigt, at du har adgang til en række af universitetets IT-systemer herunder din SDU-mail, kursustilmelding og universitets e-læringsportal ItsLearning. Når du har modtaget dit studiekort, skal du bruge dit eksamensnummer til at oprette adgang til SDU’s IT-systemer.

For at få brugernavn og adgangskode til IT-systemerne skal du aktivere din bruger-konto. I løbet af et par dage kommer der en mail om universitets IT-faciliteter, herunder din personlige SDU-mailadresse. Hvis du ikke modtager mailen inden for en uge, eller hvis du oplever problemer med log-in osv.  kan du henvende dig til IT-service Support på servicedesk@sdu.dk eller tlf. 65 50 29 90.

Du kan bruge dit studiekort til at få adgang til SDU uden for normale åbningstider. Studiekortet aktiveres ved dørene, hvor du indtaster en valgfri firecifret adgangskode. Derefter kan du bruge studiekortet hver gang, at du vil ind på universitet uden for åbningstiderne.

Fredage efter kl. 15 og lørdage kan vagter tilkaldes på tlf. 65 50 88 88 eller 65 50 23 00.

Om lørdagen er det desuden muligt at kontakte Mastersekretariatets studentermedhjælpere på tlf. 60 11 33 27 i tidsrummet 8.00 - 13.00.

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, der primært fungerer som videncenter for studerende samt ansatte på SDU og giver adgang til:

 • bøger
 • tidsskrifter
 • aviser
 • mikrofilm
 • en række elektroniske ressourcer og online databaser

 

Elektroniske ressourcer

Du er som studerende automatisk oprettet som låner, og kan med dit SDU email og password bestille og downloade bibliotekets materialer og e-ressourcer på bibliotekets hjemmeside.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Skal du i gang med at finde litteratur og information, kan du få udbytte af libguiden Virksomheds- og markedsinformation, hvor du finder nem adgang og korte videoer til relevante databaser. 
Læser du på MPQM eller MR, så kig også på libguiden Sundhedsvidenskab.

Oplever du problemer med at få adgang til de elektroniske ressourcer og databaser, så kontakt Licenskontoret på mail e-tss@bib.sdu.dk eller på tlf. 6550 2632.

 

Kurser og events

På nogle masterstudier kan der være planlagt kurser i forbindelse med din masteropgave. Er dette ikke tilfældet tilbyder biblioteket kurser og events, som kan understøtte dig i din studiestart.
I forbindelse med din masteropgave tilbyder biblioteket en 2-timers workshop (online eller fysisk) med oplæg og søgning på eget emne i relevante databaser (efter aftale og ved min. 3 deltagere). Kontakt Jette Jorsal på jejo@bib.sdu.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte bibliotekets informationssal på tlf. 65 50 26 22 eller skrive til infosal@bib.sdu.dk.

Itslearning er portalen med alle dine fag samt dit personlige on-line rum.

denne side kan du se, hvordan du kommer i gang med at bruge itslearning og hvilke muligheder, der findes på e-læringsplatformen.

Loungen er placeret ved siden af SDUs hovedindgang og er mødested for efteruddannelsesstuderende. Du har adgang til loungen med dit studiekort, som scannes  ved indgangen til loungen.  I loungen har du mulighed for at hænge dit overtøj og opbevare dine værdier i skabene. Frokosten bliver ofte serveret i loungen, og du kan altid tage dig en kop kaffe eller te.

Der er ligeledes rig mulighed for gruppearbejde i grupperummene.  På nederste etage er der mødelokaler og båse, hvor du kan finde arbejdsro før eller efter undervisningen.  Loungen kan bruges til undervisning og fremlæggelser, ja sågar eksaminer. 

For at booke et af grupperummene til møder skal du sende en mail til mastersekretariatet@sdu.dk. 

Det er gratis at parkere på parkeringsarealerne ved SDU på Campusvej, men det er ikke gratis i området ved Cortex Park og Campuskollegiet, så vær opmærksom på skiltningen uanset, hvor du parkerer. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, udstedes der p-afgifter.

Du kan finde den nærmeste parkeringsplads og lokaler  på maps.sdu.dk eller på App. 

I tidsrummet 9.00-15.00 kan det være svært at finde en parkeringsplads, så kom i god tid. Letbanebyggeri kan pt. betyde længere rejsetider i Odense. 

På SDU er der kantine og en lille cafe. Den store kantine og spiseområde kan findes på Gydehutten, som er den lange brede vej, når man fortsætter videre lige ud fra Campustorvet/loungen. 

Læs mere om åbningstider, menu med på SDU  kantinernes hjemmeside.

Academic Books sælger bøger til studerende og ansatte på SDU.

Studerende får 10 % studierabat på studierelevante bøger (gælder ikke nedsatte bøger). Når der i læseplanerne nævnes kompendier, kan materialet kun købes gennem Academic Books, og der gives ikke rabat på kompendier.

Du kan også bestille dine bøger selv ved at oprette en brugerprofil på Academic Books' hjemmeside.