Skip to main content

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig først og fremmest til personer med en kandidat-, bachelor-, professionsbachelor- eller diplomgrad fra uddannelser inden for de humanistiske, pædagogiske, kultur-, medie- eller samfundsfaglige områder – men ikke kun.

Et af formålene med uddannelsen er gennem et særligt fagligt fokus at etablere et udviklingsforum og mødested for forskellige typer faglighed.

Studerende til uddannelsen kan for eksempel være:

  • Undervisere ved professionshøjskoler, designskoler og tekniske skoler.
  • Undervisere i grundskoler, efterskoler og på ungdomsuddannelserne.
  • Kultur-, skole- og institutionskonsulenter eller andre medarbejdere i kommuner, regioner og organisationer.
  • Medarbejdere i virksomheder og institutioner, der producerer til børn og unge, herunder medie- og legetøjsproducenter samt f.eks. forlag og kulturformidlingsinstitutioner.

Se hvad en studerende fortæller om hvorfor han tog en master i børne- og ungdomskultur.