Skip to main content

Ansøgning og adgangskrav

Her på siden kan du blandt andet blive klogere på adgangskravene til uddannelsen, og få viden om, hvordan du søger ind på uddannelsen.

Følgende kvalifikationer giver adgang til at blive optaget på uddannelsen:
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig kandidat- eller bachelorgrad kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  • En professionsbachelorgrad inden for det pædagogiske område kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  • En kandidat- eller bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  • Følgende diplomuddannelser: Almen Pædagogik, Billedkunst og Æstetik, Dansk, Drama, Flerkulturel Pædagogik, Historie, Idræt, Indskoling og Skolestart, Medier og Kommunikation, Læsning og Skrivning, Musik, Psykologi, Pædagogisk Arbejde, Ungdomspædagogik, Æstetik, Kultur og Håndværk kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  • Anden uddannelsesbaggrund (f.eks. designuddannelse eller andre uddannelser inden for det kunstneriske område) som ud fra en konkret vurdering skønnes at give den studerende uddannelsesmæssige forudsætninger og relevant erhvervserfaring, der kan sidestilles med ovenstående, og som rummer relevante faglige og teoretisk-metodiske studieforudsætninger.
Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

 

Du kan rette henvendelse til studiesekretær Bettina Ross på telefon 65 50 36 59 eller mail


Ansøg

For at søge om optagelse på hele uddannelsen skal du ansøge via ansøgningsportalen.

Du kan søge ind inden den  19. januar (studiestart februar) og/eller inden den 1. juni (studiestart september).

Vejledning til ansøgning

For at ansøge skal du bruge MitID, og det er en god idé at have CV og eksamensbeviset i elektronisk udgave klar, når du går i gang med at ansøge.  

Information følger...

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.