Skip to main content
DA / EN

Er du interesseret i at bygge bro mellem kultur, pædagogik, teori og praksis?

Masteruddannelsen i børne- og ungdomskultur har fokus på børne- og ungdomskulturens klassiske og moderne aspekter, på børns og unges mediebrug, leg og læreprocesser. Uddannelsen giver dig tværfaglige kompetencer på universitetsniveau og henvender sig bredt til undervisere på en lang række uddannelser, lærere i grundskoler og ungdomsuddannelserne, konsulenter inden for sektoren, og producenter af kulturprodukter til børn og unge.

Uddannelsen bygger på forskningsbaseret vidensudvikling og refleksion over børns og unges kultur. Vi tager udgangspunkt i teorier om leg, læreprocesser og pædagogik, men giver også indføring i medieforskning, kulturformidling, forskningsmetoder og projektdesign. Det er en uddannelse, der har sit fokus på børn og unge, og undersøger hvordan man kan nærme sig deres perspektiver.

Masteruddannelsen i børne- og ungdomskultur hviler på et levende fundament af dansk og international forskning. Derfor arbejder vi løbende med at forstå alt det nye ud fra et perspektiv, der er sig fortiden bevidst. På den måde får du blik for de store linjer, samtidig med at vi forholder os til de udviklinger, der finder sted lige nu.

På masteruddannelsen i børne- og ungdomskultur søger vi at komme bagom antagelserne – også børnenes og de unges – så vi kan opnå solid analytisk indsigt. Vi udvikler metoder og redskaber, der gør vores studerende i stand til at skabe projekter og undersøgelser for, med og af børn og unge. På den måde bygger uddannelsen bro mellem kulturfag og pædagogik, og mellem teoretisk viden og praksisfærdighed.

Derfor skal du læse master i børne- og ungdomskultur

Du kan :
  • Opnå nyeste viden og kompetencer til at sætte nye udviklinger og projekter i gang.
  • Omsætte dine praksiserfaringer til nye videnskabelige kompetencer med forskningsbaseret teoretisk ballast.
  • Opnå analytisk overblik bl.a. gennem anvendelse af børne- og ungdomsperspektiv og legeteori.
  • Blive en del af et fagligt og professionelt netværk.