Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig først og fremmest til personer med en kandidat-, bachelor-, professionsbachelor- eller diplomgrad fra uddannelser inden for de humanistiske, pædagogiske, kultur-, medie- eller samfundsfaglige områder – men ikke kun.Et af formålene med uddannelsen er gennem et særligt fagligt fokus at etablere et udviklingsforum og mødested for forskellige typer faglighed. Studerende til uddannelsen kan for eksempel være:  • Undervisere ved pædagog-, lærer- og håndarbejdsseminarier

  • Kultur-, skole- og institutionskonsulenter eller andre medarbejdere i kommuner, regioner og frivillige organisationer

  • Undervisere ved designskoler og tekniske skoler.

  • Medarbejdere i virksomheder og institutioner, der producerer til børn og unge, herunder medie-, multimedie- og legetøjsproducenter samt f.eks. forlag og kulturformidlingsinstitutioner

  • Diplom- eller bacheloruddannede