Skip to main content

Master i børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser

Brobygning mellem kultur, pædagogik, teori og praksis
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
Praktiske oplysninger

Pris | Adgangskrav

Uddannelsens opbygning
Uddannelsens opbygning

Uddannelsens forløb | Fagbeskrivelser | Studieordning

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe og få en snak med studieleder eller studiekoordinator om uddannelsen.

Mere om studiet
Mere om studiet

Deltagerprofil | Studerende fortæller

ansoegning
Sådan søger du ind på studiet

Ansøgningsfrister | Ansøgningsportal | Adgangskrav | Pris 

studienaevn
Studienævn

Dispensation | Merit