Karakterkrav fra 2021

Fra 2021 indfører SDU et karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Det betyder, at du skal have opnået et bestemt karaktergennemsnit på din adgangsgivende uddannelse, for at du kan søge optagelse i kvote 1. Karakterkravet er forskelligt fra uddannelse til uddannelse.

Se karakterkravet for hver uddannelse (pdf)

Vær opmærksom på, at der stadig kan ske ændringer – hold dig løbende opdateret på denne side.

Søg i kvote 2, hvis du ikke opfylder kravet

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, har du stadig mulighed for at blive optaget. Du skal søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12 og deltage i SDU’s testbaserede optag. Dine resultater afgør, om du er kvalificeret til optagelse.

Når du søger optagelse i kvote 2, skal du stadig opfylde alle andre adgangskrav.

Ingen garanti for en studieplads

Karakterkravet er et minimumskrav, som du skal opfylde, for at din ansøgning om optagelse kan komme i betragtning i kvote 1. Men du er ikke garanteret en studieplads, fordi du opfylder karakterkravet. Derfor er det ofte en fordel at søge i kvote 2, også selvom du opfylder karakterkravet.

Pladserne i kvote 1 går nemlig til ansøgerne med de højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er flere kvote 1-pladser. På den måde opstår der en adgangskvotient. Adgangskvotienten på en uddannelse er det samme, som dét karaktergennemsnit den sidst optagne ansøger havde, da vedkommende blev optaget i kvote 1 sidste år .

Vi kender først adgangskvotienten for årets optagelse, når vi har modtaget alle ansøgninger og fordelt studiepladserne.

Har usædvanlige forhold påvirket dit gennemsnit negativt?

Du kan søge om dispensation, hvis usædvanlige forhold i din gymnasietid har betydet, at du ikke har fået så højt et gennemsnit, som du ellers kunne have fået.

Læs mere om muligheden for dispensation

 

Karakterkrav i 2020

Nogle af vores uddannelser har karakterkrav, som gælder allerede i 2020.

Se kravene i 2020

Opfylder du karakterkravet?

Uanset om du opfylder karakterkravet eller ej, er det en god idé at søge i kvote 2.

Testbaseret optag i kvote 2