Skip to main content
DA / EN

Skal du søge i kvote 1 eller kvote 2?

Forstå kvote 1 og kvote 2

Studiepladserne på SDU er delt op i to kvoter, som har hver deres optagelseskriterier. Du har altså to veje til en studieplads på SDU: 

Dit karaktergennemsnit kvalificerer dig til pladserne i kvote 1:
  • For at du kan søge en studieplads i kvote 1, skal du opfylde uddannelsens karakterkrav for ansøgning i kvote 1
  • At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for optagelse
  • Ansøgere rangeres på baggrund af deres karaktergennemsnit

Ansøgningsfrist, hvis du kun vil vurderes i kvote 1: 5. juli kl. 12


SDU's optagelsesprøve kvalificerer dig til pladserne i kvote 2:
  • For at blive optaget i kvote 2 skal du bestå SDU's optagelsesprøve
  • At bestå testen er ikke en garanti for optagelse
  • Ansøgere rangeres på baggrund af deres testresultat
  • Når du søger i kvote 2, vurderer vi automatisk også, om du kan optages i kvote 1

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12


Derfor kan det være en fordel at søge i kvote 2!

Når du søger inden 15. marts kl. 12, kommer du til SDU's optagelsesprøve og får mulighed for en plads i kvote 2. Hvis du samtidig opfylder karakterkravene i kvote 1, kommer du automatisk i betragtning til alle uddannelsens pladser. 

Hvis du søger efter 15. marts kl. 12, kommer du kun i betragtning til studiepladserne i kvote 1.

At søge i kvote 2 kan altså optimere dine muligheder for at blive optaget og er aldrig en ulempe:

Flowchart, der illustrerer de forskellige måder at kvalificere sig til studiepladser i hhv. kvote 1 og kvote 2.

3 ting du bør tjekke, inden du fravælger kvote 2

Hvis du kun vil søge i kvote 1, bør du altid undersøge følgende først:

#1 - Opfylder du kravene i kvote 1?

Langt de fleste af SDU's uddannelser har et såkaldt 'karakterkrav' i kvote 1. Karakterkravet er en minimumsgrænse, som dine karakterer skal matche, for at du kan søge en plads i kvote 1. At opfylde karakterkravet er altså ikke en garanti for, at du bliver optaget, men en forudsætning for at komme i betragtning.

Hvis dine karakterer er under karakterkravet, er det nødvendigt at du søger i kvote 2.

#2 - Hvad har det tidligere krævet at komme ind i kvote 1?

Selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1, er det ikke sikkert, at du ender med at få en studieplads. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, så er det ansøgerne med de højeste karakterer, der kommer ind. 

I denne oversigt kan du se sidste års adgangskvotienter. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, der sidst skulle til for at få en plads i kvote 1. Husk, at adgangskvotienten varierer fra år til år, og vi kender først dette års adgangskvotient, når optagelsen er slut.

#3 - Betyder dit adgangsgrundlag, at du skal søge i kvote 2?

Hvis du har fulgt et af SDU's adgangskurser til ingeniøruddannelserne, skal du søge om optagelse i kvote 2, da adgangskurset ikke giver mulighed for en studieplads i kvote 1. 

Det samme gælder, hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men søger om optagelse på andet grundlag.

Bemærk også, at nogle udenlandske uddannelser alene giver mulighed for optagelse i kvote 2. Læs mere om optagelse med udenlandsk eksamen her.

Sidst opdateret: 04.04.2024