Skip to main content

Adgangsgivende eksamener

Se, om din eksamen giver adgang

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Du kan søge om optagelse uden en adgangsgivende eksamen, hvis du kan dokumentere, at du på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det kan fx være relevant, hvis du har gennemført en erhvervsuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. 

Læs mere om optagelse på andet grundlag

Har du en ældre eksamen?

En dansk gymnasial eksamen kan ikke blive forældet som adgangsgrundlag for videregående uddannelse. 

Eksamensbevis efter 13-skalaen

Er dit eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, omregner SDU karaktergennemsnit og eksamensresultatet til gennemsnit ifølge 7-trins-skalaen.

Se omregningstabellen på ug.dk

Sidst opdateret: 04.04.2024