Skip to main content

Generelt om specifikke adgangskrav

Hvad er specifikke adgangskrav?

De specifikke adgangskrav er gymnasiale fag, som du skal have bestået på bestemte niveauer. Kravene er forskellige fra uddannelse til uddannelse og skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Fin udddannelsernes specifikke adgangskrav her

Hvornår er et fag bestået?

Du har bestået et fag, når gennemsnittet af de karakterer i faget, der fremgår af dit eksamensbevis, er mindst 2,0. 

Har du dumpet et fag, men bestået det på et lavere niveau?

Hvis du har gennemført et fag på A-niveau, men ikke bestået, kan du i nogle tilfælde stadig opfylde et krav om bestået B-niveau. Du skal fremskaffe en attest fra din ungdomsuddannelse, hvor det fremgår, at faget var bestået på B-niveau.

Attesten skal laves af rektor på den uddannelsesinstitution, hvor du tog din adgangsgivende eksamen. Den skal indeholde rektors bekræftelse og have rektors underskrift og skolens stempel, for at vi kan godkende den.

Vi godkender ikke udskrifter af årskarakterer som dokumentation for et bestået fag på lavere niveau.

Du kan supplere for at opfylde kravene

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de specifikke adgangskrav via din adgangsgivende eksamen, kan du supplere fag og niveauer. 

Læs mere om supplering

Har du tilsvarende kvalifikationer?

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede fag og niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV). En kompetencevurdering kan dog ikke bruges, hvis faget indgår i din opfyldelse af et karakterkrav. 

Bemærk: Hvis du benytter dig af Individuel kompetencevurdering, skal du fortsat overholde de vigtige frister for supplering (se: Vigtige datoer).

Du kan også søge dispensation

Som et alternativ kan du også søge dispensation til at blive optaget, selvom du ikke opfylder adgangskravet.

Læs om muligheden for dispensation

Sidst opdateret: 04.04.2024