Skip to main content
DA / EN

Optagelse med suppleringsfag

Angiv på optagelse.dk, hvis du supplerer

Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du supplerer, og om du afslutter før eller efter 5. juli.

Du behøver ikke være tilmeldt supplering på ansøgningstidspunktet, og du behøver derfor heller ikke dokumentere din tilmelding. Du skal i stedet uploade dit endelige bevis for supplering, når suppleringen er afsluttet: 

  • Afslutter du din supplering før 5. juli, skal du uploade beviset til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00. Det beståede fag vil indgå i behandlingen af din ansøgning. 
  • Afslutter du din supplering efter 5. juli, vil optagelse være betinget af, at du består din supplering senest 31. august. Denne dato er samtidig fristen for at uploade dit bevis til SDU's optagelsesportal, optag.sdu.dk.

Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022, skal du være opmærksom på, at dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen kan blive lavere, efter du har suppleret.

Den karakter, du får i den gymnasiale supplering, kommer nemlig til at indgå i dit samlede karaktergennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker dit gennemsnit ned. Du kan med andre ord ikke hæve dit gennemsnit ved at supplere, men potentielt sænke det.

Dit karaktergennemsnit nedjusteres

Når vi får dit eksamensresultat efter supplering, genberegnes dit karaktergennemsnit, og hvis det bliver lavere end dit tidligere karaktergennemsnit, vil det være det nye, der gælder.

Dit karaktergennemsnit bliver kun nedjusteret i relation til den eller de uddannelser, hvor dit suppleringsfag er et specifikt adgangskrav, og gælder kun de uddannelser, du søger om optagelse på i kvote 1.

Nedjustering påvirker ikke karakterkravet

På de uddannelser hvor der er karakterkrav i kvote 1, går vi ud fra dit originale karaktergennemsnit på dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen. Nedjusteringen har kun indflydelse på dit karaktergennemsnit i forhold til adgangskvotienten.

Hvis dit karaktergennemsnit bliver lavere end adgangskvotienten

Du mister din studieplads, hvis dit nedjusterede karaktergennemsnit bliver lavere end den adgangskvotient der opstår på den uddannelse, du har søgt ind på. Det gælder også, selv om du først får dit eksamensresultat efter sommersupplering lige omkring studiestart den 1. september.

Bemærk: Ansøgere med et andet adgangsgrundlag end en dansk gymnasial eksamen, herunder ansøgere med internationale eller udenlandske beviser, er ikke omfattet af reglerne om nedjustering.

Særlig frist, hvis du supplerer for at opfylde karakterkrav

På nogle uddannelser kan karakterkravet i kvote 1 opfyldes af karakterer i bestemte fag eller fagkombinationer.

Hvis dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder en uddannelses karakterkrav i kvote 1, skal du afslutte faget og uploade beviset til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 og kvote 2

Begrænsninger for Medicin, Klinisk biomekanik og Psykologi

Hvis du supplerer til disse uddannelser efter 5. juli, kan du kun supplere ét niveau på et enkelt fag. Dvs. du kan hæve et fag fra C-niveau til B-niveau eller fra B-niveau til A-niveau.

Mangler du yderligere fag eller fagniveauer, skal disse være afsluttet senest 5. juli.  

Flere muligheder ved vinterstart 

Du kan dog supplere med flere fag, hvis du søger optagelse med vinterstart. Dette er muligt på Klinisk biomekanik og på Medicin med kandidatuddannelse i Odense.

Ved vinterstart skal du sende bevis for bestået supplering senest 31. januar på optag@sdu.dk.

Find suppleringskurser og enkeltfag

Vi anbefaler, at du følger og består gymnasiale suppleringskurser eller HF-enkeltfagskurser. 

Du kan se fagudbud og kursuslængde samt læse om ansøgning og økonomi på ug.dk eller vuc.dk.

Har du tilsvarende kvalifikationer?

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede fag og niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV). En kompetencevurdering kan dog ikke bruges, hvis faget indgår i din opfyldelse af et karakterkrav. 

Bemærk: Hvis du benytter dig af Individuel kompetencevurdering, skal du fortsat overholde de vigtige frister for supplering (se: Vigtige datoer).

Du kan også søge dispensation

Som et alternativ kan du også søge dispensation til at blive optaget, selvom du ikke opfylder adgangskravet.

Læs om muligheden for dispensation

Krav om beståede fag

Alle uddannelser har krav om bestemte fag, du skal have bestået på bestemte niveauer.

Find dem her

Sidst opdateret: 04.04.2024