Skip to main content
DA / EN

Tjek, om du opfylder adgangskravene

#1 - Har du en adgangsgivende eksamen?

For at blive optaget på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen, fx en gymnasieuddannelse. Din eksamen skal være afsluttet senest 5. juli kl. 12.00. 


#2 - Har du alle de nødvendige fag?

Alle uddannelser har krav om bestemte fag, som du skal have bestået på bestemte niveauer. Det kan fx være, at du skal have bestået Engelsk på B-niveau eller Matematik på A-niveau. Kravene afhænger af den uddannelse, du søger ind på.


#3 - Opfylder du karakterkrav i kvote 1?

Langt de fleste af SDU's uddannelser har et såkaldt 'karakterkrav' i kvote 1. Karakterkravet er en minimumsgrænse, som dine karakterer skal matche, for at du kan søge en plads i kvote 1.

Hvis dine karakterer ligger under karakterkravet, er det nødvendigt at du søger optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12.

Husk også, at det sagtens kan være smart at søge i kvote 2, selvom du opfylder minimumskravet for at søge i kvote 1. 

Opfylder du alle krav?

Så er du klar til at sende din ansøgning om optagelse.

Se, hvordan du søger

Sidst opdateret: 05.03.2024