Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter:

Undersøgelse af mindre børn udsat for fysisk børnemishandling
Mette Pagh Schou, afdelingslæge

Den retsmedicinske personundersøgelseserklæring er et vigtigt dokument i politiets og retsvæsenets behandling af sager, hvor der er mistanke om fysisk børnemishandling.
Formålet med det kvantitative delstudie er at beskrive og vurdere, om det vil forbedre den retsmedicinske undersøgelse og personundersøgelseserklæring at udføre den objektive retsmedicinske undersøgelse af børn under 2 år så tidligt som muligt efter indlæggelsen på børneafdelingen. Det er et kontrolleret kohorte studie, som omhandler objektive retsmedicinske undersøgelser af alle børn under to år, som udredes for fysisk børnemishandling på børneafdelingen, OUH, med henblik på at beskrive børnenes læsioner så tidligt efter indlæggelsen som muligt og sammenholde dette med undersøgelser lavet tidligere.
Formålet med det kvalitative delstudie er at udforske, hvordan personer fra forskellige faggrupper oplever at ’gå videre’ med deres mistanke om at et mindre barn har været udsat for fysisk børnemishandling, herunder hvilke overvejelser de gør sig, når beslutningen tages om ikke at ’gå videre’ med mistanken, samt at få indsigt i hvordan deltagerne oplever det tværfaglige samarbejde i forbindelse med håndteringen af disse sager. Studiet vil omfatte dels interviews med enkeltpersoner og fokusgruppeinterviews.

 

The Impact of Migration on the Lives of City Dwellers in the Middle Ages
Vicki Kristensen, cand.scient. i biologisk antropologi

It is a known fact that humans have migrated for many years. This has been established by looking at developments and influences in culture and artefacts alongside written sources describing migrations. However, migration can be hard to validate on an individual level and therefore the effects on the lives of the migrants can be difficult to study. By applying new methods to skeletal material from a medieval population, it will be possible to identify the migrants. Therefore, some of the effects on the migrating people can be defined. This will be examined through three studies: “Estimating the Patterns of Migration”, “Population Dynamics in Medieval Viborg” and “The Health Consequences of Migration”.

All skeletons excavated in and around the area of Viborg will be assessed with the latest methods for age/sex estimations and diseases such as tuberculosis, leprosy and syphilis together with any traumas.  The migrants will also be dated to study the changes in demography through the Middle Ages.

These studies will be strengthened by combining the methods and results from three different disciplines: chemistry, archaeology and biological anthropology.

 

 

Afsluttede ph.d.-projekter

Chronic infectious disease epidemiology in a Danish skeletal population, AD 800-1800
Dorthe Dangvard Pedersen, cand.scient. i biologisk antropologi. Den 19. januar 2017 forsvarede Dorthe sin afhandling med titlen "The presence of tuberculosis in Danish skeletons AD 800-1800 – from skeletal data to paleoepidemiological analysis".

Skeletal aldersbestemmelse: et demografisk studie af Ribes befolkning gennem 1000 år ved hjælp af nyudviklede aldersbestemmelser
Peter Tarp, cand.scient. i biologisk antropologi. Den 13. oktober 2017 forsvarede Peter sin afhandling med samme titel.

Farmakogenetiske aspekter af død forårsaget af heroin og metadonforgiftning 
Dorte Christoffersen, cand.scient. i retskemi forsvarede den 4. december 2015 sin afhandling med titlen "The pharmacogenetics of sudden death in heroin addiction".

Medicolegal aspects in the investigation of victims of rape in Funen
Birgitte Schmidt-Astrup, cand.med., speciallæge i retsmedicin forsvarede den 31. oktober 2013 sin afhandling med samme titel.

 

Ikke afsluttede projekter:

Betydningen af farmakologiske og ikke-farmakologiske faktorer for udviklingen af organforandringer og forekomst af pludselig og uventet hjertedød hos personer med skizofreni
Anne Bugge, cand.med., speciallæge i retsmedicin

Sidst opdateret: 14.03.2024