Skip to main content

Peter Tarp

Skeletal aldersbestemmelse: et demografisk studie af Ribes befolkning gennem 1000 år ved hjælp af nyudviklede aldersbestemmelsesmetoder

Peter Tarp
, ph.d.-studerende, cand.scient. i biologisk antropologi
Hovedvejleder er Jesper Boldsen (ADBOU) og medvejledere er Peter Leth (Retsmedicinsk Institut) og Hans Christian Petersen (Institut for Matematik og Datalogi). Projektet udføres ved skeletsamlingen ADBOU (Antropologisk DataBase Odense Universitet) under Retsmedicinsk Institut.

Projektet er en del af et større forskningsprojekt, kaldet ’1000 års mennesker’, som udføres i samarbejde mellem SDU og Sydvestjyske Museer i Ribe. Projektet er støttet af Velux-Fonden.
I løbet af de seneste ca. 25 år er omkring 1500 skeletter fra Ribes fortid udgravet arkæologisk, primært omkring Domkirken og Gråbrødre Kloster. Dateringen på de udgravede skeletter spænder fra Vikingetiden og op til ca. år 1800.

 

Formålet med dette projekt er at undersøge den demografiske udvikling i Ribe over en 1000-årig periode set ud fra skeletterne. Det er forventningen, at der ses en øget middellevealder over den 1000-årige periode, og at ændringerne ses både i form af en lavere børnedødelighed, samt at gennemsnitsalderen for voksne stiger. Men om øget aldring er generel, eller om den kan hæftes op på specifikke historiske, udviklingsmæssige eller medicinske faktorer er en af de ting, der ønskes undersøgt i dette projekt.

Aldersbestemmelse af skeletter (her forstået som alderen ved døden, og ikke hvornår personen døde) er et kernepunkt inden for antropologien. Traditionelt set undersøges forandringer på bækkenet og kraniet som aldersmarkører, men forskning viser, at disse metoder er behæftet med meget store fejlmarginer. En del af dette projekts formål er derfor at undersøge aldersrelaterede forandringer samt at udvikle nye metoder til at vurdere alderen ved døden. Til dette formål bruges såkaldte referencesamlinger, som er skeletsamlinger, hvor alder og køn for de enkelte skeletter er kendt. Disse samlinger findes bl.a. i Sydeuropa og i USA.

Målet er at udvikle nye og mere præcise metoder til aldersbestemmelse, som kan være relevante både for arkæologiske men også moderne sager, eksempelvis i forbindelse med udgravning af massegrave efter krigsforbrydelser.

Sidst opdateret: 16.08.2016