Skip to main content
DA / EN

Anne Bugge


Betydningen af farmakologiske og ikke-farmakologiske faktorer for udviklingen af organforandringer og forekomst af pludselig og uventet hjertedød hos personer med skizofreni.

Et ph.d.-projekt som en del af SURVIVE
af Anne Bugge, cand.med., speciallæge i retsmedicin 

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Hovedvejleder er Jørgen Lange Thomsen, professor, dr.med., Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, og medvejledere er Niels Marcussen, professor, dr.med., Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital og John Teilmann Larsen, overlæge, klinisk lektor, Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion.

Projektet er en del af SURVIVE, som er et nationalt og tværfagligt projekt, som vil kortlægge og analysere årsager og risikofaktorer til tidlig død blandt psykisk syge ved hjælp af obduktionsbaserede studier. Vores målgruppe er personer med skizofreni.
Ph.d.-projektet er finansieret af Folketingets SATS-puljemidler 2012/13, Finanslovsforliget 2013, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Region Syddanmark.

Baggrund
Dødeligheden blandt personer diagnosticeret med skizofreni er mere end fordoblet, og den forventede levetid er reduceret med op til 25 år i forhold til baggrundsbefolkningen. Lægemidler, der anvendes i behandlingen af personer med skizofreni, såsom antipsykotika, har mange bivirkninger herunder vægtforøgelse, øgning af blodsukkeret og kolesterol samt forhøjet blodtryk; alle er faktorer, som indgår i det metaboliske syndrom. Dette syndrom er en ophobning af risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Jo flere risikofaktorer for metabolisk syndrom der optræder, jo højere er dødeligheden af hjertesygdomme. Metabolisk syndrom og overvægt er mere udbredt blandt personer med skizofreni sammenlignet med baggrundsbefolk-ningen.

Formål
Det overordnede formål for Survive er at fremskaffe viden, der kan forbedre de psykisk syges sundhedstilstand og forebygge dødsfald blandt psykisk syge, herunder patienter med skizofreni.
          Dette ph.d.-projekt vil fokusere på påvisning af organlæsioner med særligt fokus på hjerte, lever og skjoldbruskkirtel og deres mulige sammenhæng med forbruget af antipsykotiske lægemidler og livsstilsfaktorer. Da nogle antipsykotika er forbundet med myokardiefibrose, vil der blive udført undersøgelse af myokardiet ved stereologi. Undersøgelsen omfatter udvalgte histologiske farvninger samt udvikling og validering af stereologiske analyser for fibrose. Der søges identificeret bedre prognostiske markører for metabolisk syndrom og for forekomst af hjertekarsygdomme hos personer med skizofreni.

Metode
"SURVIVE: Lad de døde hjælpe de levende" er et prospektivt, obduktionsbaseret studium. Det er et landsdækkende og tværfagligt projekt mellem de tre retsmedicinske institutter i Danmark. Obduktion af afdøde med skizofreni kan klarlægge en række forhold herunder sygdomme i hjerte, kar og lever, følger af fedme og medicinforgiftning ved undersøgelser, som ellers ville være umulige.
          Den samlede undersøgelse omfatter en grundig analyse i hvert enkelt tilfælde, herunder computertomografisk scanning, toksikologiske analyser og gentest. En detaljeret algoritme er udviklet til at sikre, at obduktionerne udføres på en standardiseret måde. Projektet omfatter alle tilfælde af kendt eller mistænkt psykisk sygdom og alle tilfælde af kendt eller formodet behandling med antipsykotiske lægemidler, som er genstand for retsmedicinsk obduktion i løbet af en 2-årig periode.
          Inklusion af sager startede den 1. maj 2013 og i løbet af de første 6 måneder er inkluderet cirka 140 sager. Hvis denne inklusionsrate fortsætter uændret, vil i alt cirka 560 sager blive inkluderet, og alle sager vil indgå i dette ph.d.-projekt, som forløber over en 3-årig periode fra den 1. november 2013.
 
Konklusion
Projektet søger at bidrage med viden, der kan implementeres og forankres i de diagnostiske, behandlings- og forebyggelsesmæssige tiltag blandt levende med skizofreni. Et øget kendskab til dødsårsagen vil kunne benyttes forebyggende. Anvendelse af nye teknologier i en kombineret patoanatomisk, genetisk, metabolisk, mikrobiologisk og toksikologisk tilgang til døden på et obduktionsmateriale i en "bottom up"-metode (går fra de døde til de levende) er et nyt og banebrydende koncept.

December 2013.

Sidst opdateret: 21.09.2017