Skip to main content

 Instituttet har tre hovedområder:

Det retslægelige område
Det retskemiske område
Det antropologiske område 

Retsmedicinsk Institut udfører dels rekvireret arbejde for justitsvæsnet og andre myndigheder, og dels ordinær virksomhed i form af undervisning og forskning ved universitetet.  

 

RETSMEDICIN defineres som ”naturvidenskab og lægevidenskab anvendt i retsvæsnets tjeneste”. Faget karakteriseres ved den absolutte uafhængighed af både myndigheder, offentlige institutioner og privatpersoner. Faget beskæftiger sig med dokumentation, og retsmedicinere har ikke patienter. Dette skyldes frygten for at patientforhold ville rokke ved den uafhængige vurdering.

Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet
  • J. B. Winsløws vej 17
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3000
  • Fax: +45 6591 6227

Ansvarlig for siden: Retsmedicin

  • Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet
  • J. B. Winsløws vej 17
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3000
  • Fax: +45 6591 6227

Sidst opdateret: 06.05.2021