Skip to main content

 

 Instituttet har tre hovedområder:

Det retslægelige område
Det retskemiske område
Det antropologiske område 

Retsmedicinen har to hovedområder, dels rekvireret arbejde for justitsvæsnet og eventuelle andre myndigheder, og dels ordinær virksomhed i form af undervisning og forskning ved universitetet.

Retsmedicinsk Institut er placeret på universitetet for at sikre uafhængigheden. Desuden er der god brug for forskning på området, dels til udvikling af nye metoder, og dels til opgørelse af vores viden og formidling af denne til samfundet.

 

RETSMEDICIN

defineres som ”naturvidenskab og lægevidenskab anvendt i retsvæsnets tjeneste”. Faget karakteriseres ved den ABSOLUTTE UAFHÆNGIGHED af både myndigheder, offentlige institutioner og privatpersoner. Faget beskæftiger sig med dokumentation, og retsmedicinere har ikke patienter. Dette skyldes frygten for, at patientforhold ville rokke ved den uafhængige vurdering.

40 års Jubilæum

Vicestatsobducent, stabslæge af 2. grad af reserven Peter Juel Thiis Knudsen har den 16. april 2021 modtaget Fortjensttegnet for God Tjeneste i Forsvarets Reserve, 40 år.

læs mere

Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet

  • J. B. Winsløws vej 17
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3000
  • Fax: +45 6591 6227

Ansvarlig for siden: Retsmedicinsk Institut

  • Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet
  • J. B. Winsløws vej 17
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3000
  • Fax: +45 6591 6227

Sidst opdateret: 22.11.2021