Skip to main content
DA / EN

Forskning

Der forskes

Der forskes inden for flg. emner: 

Forskning på Retsmedicinsk Institut er overvejende afledt af instituttets opgaver, og består kun i mindre grad af grundforskning. Der forskes i dødsårsager, og det er instituttets håb, at minimere antallet af dødsfald, hvor man efter en obduktion ikke er sikker på dødsårsagen .

Fra instituttet er  over tid udgået tre doktordisputatser omhandlende henholdsvis: 

     (1) Computertomografi i Retsmedicin (Peter Mygind Leth, 2015)
     (2) Spedalskhed i Danmark i fortiden (Jesper L. Boldsen, 2008)
     (3) Følger af alkoholmisbrug (Jørgen Lange Thomsen, 2007)

For tiden er der  to  igangværende phd-projekter omhandlende: 

Undersøgelse af mindre børn udsat for fysisk børnemishandling (Mette Pagh Schou, afdelingslæge)
- Betydningen af migration for byboernes liv i middelalderen (Vicki Kristensen)

Læs mere om projekterne under 'phd-projekter'.

Senest er afsluttet phd-projekter om (1) skeletal aldersbestemmelse, et demografisk studie af Ribes befolkning gennem 1000 år ved hjælp af nyudviklede aldersbestemmelser og  (2) kronisk infektionssygdommes epidemiologi set i en dansk skeletsamling fra år 800 til 1800.  Tidligere afsluttedes et projekt omhandlende genmutationer i et stort materiale af døde narkomaner til sammenligning med ligeledes store materialer af levende narkomaner og raske personer. Formålet var at vurdere genmutationers betydning for stofomsætning, og derved få en vurdering af, hvorfor nogle narkomaner dør med en koncentration af narkotika, som andre overlever. 

Retsmedicinsk Institut forsker også i emner, der berører  de levende, så som ofre for voldtægt, og der er for nogle år siden afsluttet et phd-projekt om dette. Læs mere om projekterne under fanen 'phd-projekter'.

 

 

 

Antropologisk Afdeling ADBOU

Læs mere her om vores spændende knogleforskning

ADBOU

Sidst opdateret: 14.03.2024