Skip to main content

Forskning

Der forskes inden for flg. emner: 

  • Retspatologi
  • Retstoksikologi
  • Retsantropologi – paleodemografi, paleoepidemiologi, paleopatologi
  • Alkohol- og narkomisbrug  

Forskning prioriteres højt på Retsmedicinsk Institut. Den er overvejende afledt af instituttets opgaver, og består kun i mindre grad af grundforskning. Der forskes i dødsårsager, og det er instituttets håb, at minimere antallet af dødsfald, hvor man efter en obduktion ikke er sikker på dødsårsagen .

Der er skrevet tre doktordisputatser inden for de seneste 10 år omhandlende henholdsvis: 

     (1) computertomografi i Retsmedicin 
     (2) spedalskhed i Danmark i fortiden
     (3) følger af alkoholmisbrug

For tiden er der  et  igangværende phd-projekt omhandlende: 

- Betydningen af migration for byboernes liv i middelalderen (Vicki Kristensen)

Læs mere om projekterne under 'phd-projekter'.

Senest er afsluttet phd-projekter om (1) skeletal aldersbestemmelse, et demografisk studie af Ribes befolkning gennem 1000 år ved hjælp af nyudviklede aldersbestemmelser og  (2) kronisk infektionssygdommes epidemiologi set i en dansk skeletsamling fra år 800 til 1800.  Tidligere afsluttedes et projekt omhandlende genmutationer i et stort materiale af døde narkomaner til sammenligning med ligeledes store materialer af levende narkomaner og raske personer. Formålet var at vurdere genmutationers betydning for stofomsætning, og derved få en vurdering af, hvorfor nogle narkomaner dør med en koncentration af narkotika, som andre overlever. 

Retsmedicinsk Institut forsker også i emner, der berører  de levende, så som ofre for voldtægt, og der er for nogle år siden afsluttet et phd-projekt om dette. Læs mere om projekterne under fanen 'phd-projekter'.

 

 

 

Sidst opdateret: 25.02.2021