Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter

TheCityDwellers – Migration and Health in Medieval Viborg

Et  3-årigt forskningsprojekt (2017-2020) bevilget af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK). Projektet er et samarbejde mellem ADBOU, CHART og Viborg Museum, og med samarbejdspartnere fra USA og Canada. Projektet er forlænget til 2021.
Gennem antropologiske og kemiske undersøgelser vil projektet belyse relationerne mellem mennesker og deres livsvilkår i middelalderens Viborg. Flertallet af de mange hundrede skeletter, som projektet baserer sig på, er allerede udgravet og opbevares i BioBanken ADBOU. De spørgsmål som ønskes besvaret i projektet, er relevante også for moderne mennesker: Hvordan var migrationsmønsteret i middelalderens Viborg? Havde de nye indvandrere større dødelighed? Kom immigranterne enkeltvis eller i store ryk? Svarene på disse spørgsmål vil på afgørende vis kvalificere vores viden om, hvordan relationerne mellem mennesker har udviklet sig hen imod fremkomsten af det moderne samfund. For at besvare de stillede spørgsmål, vil der blive udviklet kemiske og antropologiske metoder til at bestemme, hvilke individer der var immigranter og hvem der var født og opvokset i Viborg. Desuden vil vi anvende og videreudvikle de antropologiske metoder til bestemmelse af alderen ved døden, som dette forskningsteam er verdensledere i at udvikle.

 

Estimating adult skeletal age from a large array of new characteristics and improvements in computer-based transition analysis

Er et 3-årigt projekt (2015-2017) med midler fra National Institute of Justice, USA i tæt samarbejde med George R. Milner fra Pennsylvania State University, USA og Stephen Ousley, Mercyhurst University, Pennsylvania USA. Postdoc Svenja Weise (tidl. Max Planck Institute for Demografic Research, Rostock) skal sammen med Jesper Boldsen, Peter Tarp, George R. Milner og Steve Ousley udvikle nye metoder til aldersbestemmelse af skeletter gennem studieture til skeletale referencesamlinger rundt om i verden. Rejserne går i 2015 til The Bass Donated Skeletal Collection fra The Bodyfarm i Knoxville, Tennesse, USA og til The Pretoria Collection i Sydafrika. I 2016 til the Chiang Mai Collection i Thailand og i 2017 til the Coimbra Collection i Portugal.

"Ophelia - 1000 års mennesker"

Dette projekt (2013-2016) var finansieret af Veluxfonden og udførtes i samarbejde med Sydvestjyske Museer i Ribe. Projektet indeholdt 3 phd-projekter, hvoraf de to udførtes på ADBOU af Dorthe Dangvard Pedersen og Peter Tarp.  Det tredje er udført og afsluttet på CHART (link), Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Alle tre projekter sigter mod at belyse Ribes befolkning gennem 1000 år.

SURVIVE

SURVIVE er et nationalt og tværfagligt projekt, som vil kortlægge og analysere årsager og risikofaktorer til tidlig død blandt psykisk syge ved hjælp af obduktionsbaserede studier. Vores målgruppe er personer med skizofreni.
Projektet er finansieret af Folketingets SATS-puljemidler 2012/13, Finanslovsforliget 2013, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Region Syddanmark. 
På Retsmedicinsk Institut udføres under SURVIVE et ph.d.-projekt af Anne Bugge (link) og et 1-årigt prægraduat projekt af Simone Dorthea Christoffersen (link).

Bones4Culture 

Bones4Culture, et dansk-tysk projektsamarbejde om forskning i knogler fra middelalderen, finansieret af EU-INTERREG4A. Formålet med projektet har været at finde nye informationer om befolkningen i middelalderen i grænseregionen mellem Danmark og Tyskland. Udover de danske partnere ved SDU, ADBOU og CHART, en forskningsenhed under Fysik, Kemi og Farmaci, samarbejdes der med Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (Schloss Gottorf); CAU, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og IFM-GEOMAR, Kiel.

Ph.d. projekter: se under 'ph.d.-projekter' i menuen til venstre

 

Sidst opdateret: 27.10.2020