Skip to main content
DA / EN

Prægraduat forskningsprojekt


Medikamentielt induceret nyreskade hos personer med skizofreni.
Et 1-årigt prægraduat SURVIVE projekt af stud.med. Simone Dorthea Christoffersen

Projektet blev udført ved Retsmedicinsk institut under det Sundhedsvidenskabelige fakultet.
Hovedvejleder: Professor, dr. med., Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, SDU, medvejledere: Professor, dr. med., Niels Marcussen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH og Ph.d.-studerende, speciallæge, Anne Bugge, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Baggrund
Projektet var delprojekt af et større fremadrettet, obduktionsbaseret projekt: Survive – lad de døde gavne de levende. SURIVE er et fællesprojekt for de tre retsmedicinske institutter i Danmark, et samarbejde om en undersøgelse af patienter med skizofreni, som bliver obduceret på et retsmedicinsk institut.
Det overordnede formål med SURVIVE var at undersøge, om man ved hjælp af et stort obduktionsmateriale kan afklare skizofrenes væsentlig kortere levetid.
En række medikamenter til behandling af psykiske sygdom vides at kunne udløse nyresvigt som en sjælden bivirkning. Det er ikke kendt, hvor stor en andel af patienter med skizofreni, der har nyreskade, og ej heller kendes en eventuel sammenhæng med brug/misbrug af psykofarmaka.

Formål
Det 1-årige prægraduate projekts formål har været at belyse om der er sammenhæng mellem mulige makro- og mikroskopisk synlige nyreskader og brug/misbrug af psykofarmaka.

Metode
Gennem makro- og mikroskopisk undersøgelse af nyrerne hos afdøde med skizofreni og ved sammenligning af disse resultater med psykofarmakaindtag håber vi at belyse en eventuel sammenhæng.

Projektet er fuldt finansieret via skolarstipendiat fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU.

Sidst opdateret: 24.01.2019