Skip to main content

ReThink the Future

ReThink the Future er et projekt, der sætter fokus på forandringer og nye muligheder i virksomheder. I forbindelsen med nedlukningen af Danmark og resten af verdenen pga. Corona-virussen vil der være mange forandringer for SMV’er. Det er muligt at se handlingsrum for strategisk nytænkning og udvikling af virksomheden, som man ikke kunne før.

Projektet har til formål at understøtte virksomheden i at gentænke, videreudvikle og eksekvere fremtidige strategiske udviklingsveje, som er bæredygtig værdiskabende og robuste.

 

Ved brug af designmetoder vil virksomhederne over tre workshops udvikle og teste forretningsmuligheder, -modeller og/eller markeder.

 

I august 2020 er vi klar til at starte vores femte forløb op og søger 3-4 virksomheder som vil deltage. Det er gratis at deltage, men vi forventer at ledelsesteamet afsætter 50 timer til at deltage i workshops og lave hjemmearbejde. Virksomheden skal være kategoriseret som en SMV. 

 

Du kan søge om deltagelse i projektet ved at sende en mail til projektkoordinator Katrine Pedersen, katp@sam.sdu.dk med en kort virksomhedsbeskrivelse og en tekst om hvorfor I gerne vil deltage. Vi screener ansøgningerne og laver opfølgende samtaler inden vi vælger de endelige virksomheder til forløbet.

 

Hvis I har nogle spørgsmål til forløbet, er I også velkommen til at kontakte forretningsudvikler Ivan Tyrsted, ivan@tyrsted.dk, 4027 1393.   

ReThink the Future faciliteres af lektorer Suna Løwe Nielsen, sso@sam.sdu.dk og Pia Storvang, pia.storvang@sam.sdu.dk fra SDU, samt forretningsudvikler Ivan Tyrsted fra Tyrsted Management. Projektet er en del af projektet Growth by Design.

Se pdf om projektet her.