Skip to main content

På instituttet er der en lang tradition for at samarbejde problemorienteret på tværs af de traditionelle forskningsområder. Det viser sig i en lang række af eksternt finansierede forskningsprojekter.

 

En del af forskningsaktiviteterne foregår på individuel basis og meget ofte i samarbejde med andre, nationale og internationale forskergrupper. En række af de igangværende forskningsprojekter kan ses i menupunktet til højre, og et historisk tilbageblik kan findes i forskningsarkivet

 
Forskningen er forankret i to primære forskningsgrupper og en række mindre grupper, der arbejder sammen enten inden for samme disciplin eller tværdisciplinært.