Skip to main content

Forskning

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse er funderet i en erhvervsøkonomisk tradition med fokus på læringskredsløb med private virksomheder, offentlige institutioner og erhvervsfremmeorganisationer.

På instituttet er der en lang tradition for at samarbejde problemorienteret på tværs af de traditionelle forskningsområder. Det viser sig i en lang række af eksternt finansierede forskningsprojekter.

 

En del af forskningsaktiviteterne foregår på individuel basis og meget ofte i samarbejde med andre, nationale og internationale forskergrupper. En række af de igangværende forskningsprojekter kan ses i menupunktet til højre, og et historisk tilbageblik kan findes i forskningsarkivet

 
Forskningen er forankret i to primære forskningsgrupper og en række mindre grupper, der arbejder sammen enten inden for samme disciplin eller tværdisciplinært.