Growth by Design

Growth by Design

Growth by Design (Den Europæiske Social og Regionalfond) er et omfattende forskningsprojekt der i alt består af 5 delprojekter, hvor det satses massivt på at få virksomheder til at anvende design i højere grad, end det er tilfældet i dag. Initiativet omfatter en række aktiviteter, som skal fremme økonomisk vækst gennem design. Initiativet er et unikt samarbejde mellem Designklyngen – D2i, erhvervsliv, Syddansk Universitet (SDU), Designskolen Kolding, Børnenes Hovedstad, Kolding kommune og Region Hovedstaden.

Yderligere information fås på hjemmesiden www.d2i.dk, eller ved henvendelse til adjunkt Bo Mortensen bsm@sam.sdu.dk.

Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse er i Growth by Design projektet ansvarlig for delprojekter, der kort er beskrevet nedenfor.

Forretningsmodeller i netværk

Der er en stigende erkendelse af, at de bedste løsninger skabes igennem tætte samarbejder imellem leverandør og kunde. Virksomheder, der indtænker dette i deres forretningsmodel, har en klar konkurrencemæssig fordel.

Over to workshops på Syddansk Universitet og to sparringsmøder i virksomheden, får deltagende virksomheder bl.a.:

  • Evnen til at anvende visuelle teknikker og designmetoder
  • Øget overblik over samspillet mellem din strategi og dit netværk
  • Modeller til at se din forretning i forhold til dit netværk
  • Metoder til at arbejde med co-creation med dit netværk
  • En handlingsplan for ændringer i din forretningsmodel

De næste forløb afholdes på følgende datoer:

  • Forløb 10: 9. januar 2019 og 20. februar 2019

Forretningsmodeller i netværk faciliteres af Bo Mortensen, bsm@sam.sdu.dk

 

ReThink the Future 

ReThink the Future er et projekt der sætter fokus på ejerskifte i virksomheder og forløbet efter det nye ejerskifte. Ejerskifte skal ses som et muligheds- og handlingsrum for strategisk nytænkning og udvikling af virksomheden. Projektet har til formål at understøtte virksomheden i at gentænke, videreudvikle og eksekvere fremtidige strategiske udviklingsveje, som er bæredygtig værdiskabende og robuste.

 

Ved brug af designmetoder vil virksomhederne over fire workshops udvikle og teste forretningsmuligheder -modeller og/eller markeder. Projektet skulle gerne hjælpe virksomhederne til, at gennemføre et succesfuld ejerskifte med øget omsætning og vækst.

 

ReThink the Future faciliteres af Suna Løwe Nielsen, sso@sam.sdu.dk & Pia Storvang, pia.storvang@sam.sdu.dk   

 

Vidensopsamling

Undervejs i projektet, - og i de enkelte innovationsforløb opsamles der løbende ny viden og reflekteres over virksomhedens output og effekten deraf. Metoder dertil udvikles og gennemføres af Syddansk Universitet. Dette vil accelerere vidensdeling omkring metoder og effekter af forløbene i de forskellige innovationsforløb i Growth by Design.

Vidensopsamling faciliteres af Pia Geisby Erichsen, pie@sam.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies