Menu

Growth by Design

Growth by Design

Growth by Design (Den Europæiske Social og Regionalfond) er et omfattende forskningsprojekt der i alt består af 5 delprojekter, hvor det satses massivt på at få virksomheder til at anvende design i højere grad, end det er tilfældet i dag. Initiativet omfatter en række aktiviteter, som skal fremme økonomisk vækst gennem design. Initiativet er et unikt samarbejde mellem Designklyngen – D2i, erhvervsliv, Syddansk Universitet (SDU), Designskolen Kolding, Børnenes Hovedstad, Kolding kommune og Region Hovedstaden.

Yderligere information fås på hjemmesiden www.d2i.dk, eller ved henvendelse til Projektkoordinator Helle Kjærgaard Grüner, hkg@sam.sdu.dk

Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse er i Growth by Design projektet ansvarlig for delprojekter, der kort er beskrevet nedenfor.

Forretningsmodeller i netværk

Der er en stigende erkendelse af, at de bedste løsninger skabes igennem tætte samarbejder imellem leverandør og kunde. Virksomheder der indtænker dette i deres forretningsmodel har en klar konkurrencemæssig fordel.

Over to workshops på Syddansk Universitet og et sparringsmøde hos din virksomhed, får du bl.a.:

Evnen til at anvende visuelle teknikker og designmetoder
Øget overblik over samspillet mellem din strategi og dit netværk
Modeller til at se din forretning i forhold til dit netværk
Metoder til at arbejde med co-creation med dit netværk
En handlingsplan for ændringer i din forretningsmodel

Forretningsmodeller i netværk faciliteres af Bo Mortensen, bsm@sam.sdu.dk

 

Fremtidssporet

Fremtidssporet tilbyder virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner hjælp til at skabe fremtidig vækst ved brug af designmetoder. I forløbet fokuseres på at komme fra en ’beslutnings-attitude’ til en ’design- attitude’, hvor ethvert nyt projekt anskues som en mulighed for nytænkning. Vi tager et kritisk syn på virksomhedens grundlæggende situation og fokuserer på nye muligheder.

Nye løsninger skabes bedst via samskabelse i tværfaglige teams. I fællesskab med andre virksomheder får I derfor hjælp til at udvikle og igangsætte de innovationsmuligheder, som i fremtiden giver jer vækst og konkurrencemæssige fordele.

Fremtidssporet faciliteres af Suna Løwe Nielsen, sso@sam.sdu.dk  & Pia Storvang, pia.storvang@sam.sdu.dk

 

Vidensopsamling

Undervejs i projektet, - og i de enkelte innovationsforløb opsamles der løbende ny viden og reflekteres over virksomhedens output og effekten deraf. Metoder dertil udvikles og gennemføres af Syddansk Universitet. Dette vil accelerere vidensdeling omkring metoder og effekter af forløbene i de forskellige innovationsforløb i Growth by Design.

Vidensopsamling faciliteres af Pia Geisby Erichsen, pie@sam.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies