Skip to main content

Undervisning med fokus på Kemi

Inspiration til din undervisning i Kemi og Bioteknologi:

 • Se eller gense Webinar om Kemi-studiet. Hør om uddannelsen opbygning, livet på studiet og karriere. Mød 3 studerende og hør om deres valg inden og under studiet - Se hele optagelsen her.
 • Tilbud fra Instituttet - bl.a. undervisningsforløb.
 • Tilbud fra Fakultetet - læs bl.a. om de studerende, der gerne kommer  ud til jer som  Ambassadører HER.
 • Gå direkte til Apparatlab 
 • Info om muligheder for SRP.

Efteruddannelse:

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci udbyder kurser, der giver undervisningskompetencer i:

 • Kemiske undervisningsforsøg (udbydes hvert forår - Læs mere HER)
 

Besøg Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Ønsker du at besøge os med et hold eller en klasse, er du meget velkommen. Det kan være til en enkelt rundvisning eller til en mere sammensat dag, hvor f.eks. NMR eller mere komplekse forsøg er i højsædet. Instituttet tilbyder flere forskellige aktiviteter til gymnasiet, HF, HTX og grundskolens 8.-10. klasser. Herunder kan du se nogen af mulighederne. Kombiner gerne med et af de foredrag, du finder på siden med ForskningsformidlingDu kan kontakte vores koordinator Lilian Skytte for yderligere information om alle tilbuddene.

Laboratorieundervisning

OBS! Der er i E20 desværre ikke fri laboratorieplads pga. corona. Vi kan derfor ikke tilbyde alle arrangementer for store klasser. Det fremgår af tabellen nedenfor, hvad der er pt. er muligt.

Tag klassen med til instituttet og få en faglig dag lidt ud over det sædvanlige. Vi har sat forskellige forløb sammen for større klasser, og vi har et Apparatlab ideelt tilpasset mindre hold og SRP-forløb. Hvis du har specifikke ønsker til dit besøg, så kontakt os. Måske har du idéen til et nyt forløb.

Kernestof

For alle øvelser og eksperimenter er der angivet forslag til det kernestof, som øvlesen bygger på. Vi har taget udgangspunkt i beskrivelserne fra 2017 i Kemi A og B. Detaljer er angivet for hver enkelt øvelse i den nedenstående tabel.

Klassebesøg på FKF

Laboratorie for klasser op til 15 elever

Forløb for fortrinsvis mindre hold (vi anbefaler op til 15 elever) og SRP-forsøg kan afvikles i Apparatlab, der er dit eksterne laboratorie på SDU. Vi stiller udstyr, apparater og vejledninger til rådighed for dig og giver dig mulighed for at afvikle mange forskelligartede projekter - evt. i det samme tidsrum, så du som lærer kan stille krævende SRP'er og få det eksperimentelle arbejde afviklet effektivt på ét enkelt sted.

I Apparatlab er det muligt for eksempel at undersøge koffeinindholdet i forskellige slags te, indholdet af parabener i kosmetiske produkter og udføre syntesen af forskellige estre og meget andet. Alt sammen samlet i ét laboratorium.  I øjeblikket er der bl.a. en AAS, en GC og to HPLC'er til rådighed.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Der er meget mere information under Apparatlab, eller du kan tage kontakt til Mogens T. Jensen (HPLC og GC), eller Lilian Skytte (AAS) hvis du har en specifik forespørgsel.

Laboratorie for klasser med 15+ elever - Ikke mulig i E20

Forløb til større klasser afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader.  Det typiske tidsforbrug er angivet for hver enkelt aktivitet, men dette kan selvfølgelig tilpasses klassens niveau og faglige fokus. Udregning og fremstilling af egen fortyndingsrække vil f.eks. forlænge øvelsesgangen i Analyse med UV-VIS.

Lige nu har vi følgende aktiviteter klar:

Kemi/Farmaci - se beskrivelse af øvelserne HER
Analyse af farvestoffer med UV-VIS (2-4 timer)
Fremstilling af batterier (4-6 timer)
Syntese (f.eks. estre (organisk) eller ferrofluids (uorganisk), 2-4 timer)
Uorganisk stofidentifikation (3-6 timer)
Kontakt: Lilian Skytte
Plast- og Polymerkemi - Ikke mulig i E20

Forløbet indeholder flere elementer, der kan kombineres ud fra faglige og tidsmæssige perspektiver. Ved de enkelte elementer er der angivet tidsforbrug for elementet:

Forelæsning om plast- og polymerkemi – ca. 1 time.

Fremstilling af bioplast fra stivelse – ca. 1½ time. Bemærk: plastmaterialet skal hærde til dagen efter.

Fremstilling af bioplast fra casein – ca. 45 min. Bemærk: plastmaterialet skal hærde til dagen efter.

Fremstilling af nylon – ca. 15 min.

Undersøgelse af effekten af krydsbindinger i PVA – ca. 15 min.

Måling og bestemmelse af plastmateriale på IR - ca. 20 min. pr. hold (det anbefales at mindre delhold (5-6 elever) udfører dette á flere omgange)

 

Overordnede emner: Polymerkemi, plastmateriale og plastegenskaber

Kernestof:

 • Kemiske bindingstyper og tilstandsformer.
 • Organisk kemi – makromolekyler, opbygning, egenskaber.
 • IR spektroskopi
Den virtuelle smagsreceptor - NYT forløb

Forskningen i kemien foregår ikke altid i kittel. Vi kan lære meget om vores omverden ved at bygge molekyler i den virtuelle dimension. Når vi bygger i de programmer, vi har til rådighed på SDU, kan vi bygge rigtig stort - f.eks. proteiner, der er flere tusinde enheder lange og undersøge, hvordan de fungerer.

Øvelsens indhold:

Vi skal undersøge det protein, der kontrollerer, om vi kan smage umami. Øvelsen gør brug af en computersimulering af proteinet, så vi kan komme helt ind mellem atomerne. Vi starter med en introduktion til biokemien i proteiner – herunder specifikt for den smagsreceptor, der undersøges. Eleverne skal derefter arbejde med docking af molekyler i receptoren ved hjælp af computerprogrammet Schrödinger. Eleverne vil opnå indsigt i effekten af molekylets form på proteinets adfærd, og der vil være en dialog om funktionelle grupper, bindingsenergi og alle de komplicerede kemiske processer, der foregår lige på tungespidsen.

Eleverne kommer også til selv at afprøve receptoren rent fysisk, når vi prøver at smage på fødevarer med umami i, og ved hjælp af VR-programmet VIKING kan de selv komme til at stå midt i proteinet.

Læringsmål til ”Den virtuelle smagsreceptor”

 1. Repræsentations- og modelleringskompetencer
  1. anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger
  2. relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse af kemisk fagsprog
  3. gennemføre, vurdere og dokumentere beregninger ved behandling af problemstillinger med kemisk indhold
  4. anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
  5. anvende relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer til analyse og vurdering
 2. Kernestof
  1. kemisk bindingsteori, herunder hybridisering, tilstandsformer, opløselighedsforhold, struktur og stereoisomeri
  2. organisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber, isomeri, og anvendelse for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og udvalgte relevante egenskaber for stofklasserne aminer, phenoler, amider og aminosyrer
  3. biokemi: opbygning af og udvalgte relevante egenskaber for makromolekylerne carbohydrater, lipider, proteiner og enzymer
  4. homogene og heterogene kemiske ligevægte, herunder fordelingsligevægt, og forskydning af disse på kvalitativt og kvantitativt grundlag
  5. termodynamiske tilstandsfunktioner; entalpi, entropi og Gibbs-energi i relation til kemiske reaktioners forløb
NMR-eksperimentet

Hvis synteser er på programmet, er der en mulighed for at få kigget nærmere på jeres stoffer med NMR-teknikken. Der er både mulighed for at sende prøver til os med posten og til selv at komme ud og se nærmere på udstyret. Du kan finde flere informationer og rekvisitionen til prøverne HER.

Der er også mulighed for at komme ud og løse NMR-opgaver. Vi har opgaver til alle niveauer, både H-NMR og C-NMR, og vi giver gerne en introduktion til løsningsstrategien.

Du kan som flere andre lærere vælge at kombinere NMR-opgaveregning med et besøg i Apparatlab. Her deles klassen i to, hvor den ene halvdel laver eksperimentelt arbejde og den anden regner opgaver.

Overordnede emner: Organisk kemi, analysekemi

Kernestof:

 • Kemiske bindingstyper, eksempler på struktur- og stereoisomeri.
 • Organisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning.
 • Stofidentifikation ved kvalitative analyser og spektroskopisk identifikation ved hjælp af 1H-NMR 
 • Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder.

Kontakt: Lilian Skytte

Alt det andet...

Du kan altid få en fremvisning af Lab og andre faciliteter på FKF. Spørg gerne ind til det, der er relevant for dit besøg - det kunne være et synteselab, en supercomputer eller et massespektrometer.

Vil du høre mere om studiet eller et specifikt forskningsområde, kan du får et oplæg af en studerende eller en forsker. Vi udbyder en række foredrag, som du kan finde på siden om Forskningsformidling. Vores forskningsområder er mange, og du kan læse mere om forskerne og deres emner HER.

En hyggelig afslutning på dagen kunne være en pizza efterfulgt af et foredrag ved UNF. De fleste torsdage er der nyt fra forskerne på SDU.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Fakultetet udbyder forskellige aktiviteter, som du kan læse mere om under siderne med brobygning.  Her kan du også booke aktiviteterne. Vi vil specielt fremhæve Scienceshow og Idé-til-pille, der har rod i aktiviteterne på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 

Ambassadører - Der er nu tilknyttet studenterambassadører til fakultetet. Få en fokuseret præsentation af dagligdagen på FKF. Vores repræsentanter indenfor instituttets tre grene kan træffes både her på SDU men også engageres til et af jeres egne arrangementer. Kontakt Lilian Skytte eller Nina Bjørnskov for yderligere information.

SRP

Vi har i øjeblikket ikke nogen særlige forløb med SRP med kemi og farmaci. Men vores Apparatlab  giver mulighed for at afvikle mange forskellige projekter. Kontakt  Lilian Skytte for at høre mere.

 
 
Den korte oversigt - KEMI

Her er inspiration til din undervisning med fokus på kemi. Det store overblik over de mange muligheder du har for at bruge os i din hverdag.

Præsentation (pdf)