Skip to main content

Tilbud til din undervisning i Kemi

I rullemenuen finder du tilbud til din undervisning i Kemi. Tilbuddene er tilrettelagt til gymnasier, HF, HTX eller grundskolens 8.-10 klasse.
Du har også mulighed for at få tilrettelagt dit eget undervisningstilbud. Kontakt outreachkoordinator Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail
lilsky@sdu.dk

 

Brobygningstilbud med tema indenfor Kemi

Indhold

Flyt din undervisning til Apparatlab og gør brug af apparaternetil nogle eksperimenter, der er lidt ud over det sædvanlige. Du tilrettelægger og udfører selv undervisningen. Vi stiller apparater, udstyr og kemikalier til rådighed.

Du får adgang til vores Gas Chromatograf (GC), hvor der blandt andet kan analyseres salicylatestre (fra syntese), ethanol i drikkevarer, fedtsyresammensætning i biodiesel eller madolie, frugtestre fra fødevarer og aldehyder fra parfume. Du er velkommen til at forhøre dig om andre muligheder. 

Praktiske detaljer

Vi anbefaler, at Apparatlab kun anvendes af små hold op til 15 personer.

Dette apparat bruges til organiske analyser.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Det er en forudsætning for brugen, at du selv kan betjene apparaterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du afsætter en introduktionsdag, før du planlægger et besøg med elever på SDU. Vi vil med glæde hjælpe nye brugere i gang, og vi kan også arrangere et forløb for flere lærere på én gang, hvis hele skolens kemilærerstab ønsker at kunne benytte vores faciliteter.

Faglig kontakt på apparatet: Mogens T. Jensen

Booking

Find en ledig dag i Apparatlab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk.

Indhold

Flyt din undervisning til Apparatlab og gør brug af apparaternetil nogle eksperimenter, der er lidt ud over det sædvanlige. Du tilrettelægger og udfører selv undervisningen. Vi stiller apparater, udstyr og kemikalier til rådighed.

Du får adgang til vores højtryks væskekromatograf (HPLC), hvor der blandt andet kan analyseres parabener i kosmetik, organiske syrer som asckorbinsyre i drikkevarer, koffein i kaffe, te og energidrikke og nikotin i cigaretter. Du er velkommen til at forhøre dig om andre muligheder. 

Praktiske detaljer

Vi anbefaler, at Apparatlab kun anvendes af små hold op til 15 personer.

Dette apparat bruges til organiske analyser.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Det er en forudsætning for brugen, at du selv kan betjene apparaterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du afsætter en introduktionsdag, før du planlægger et besøg med elever på SDU. Vi vil med glæde hjælpe nye brugere i gang, og vi kan også arrangere et forløb for flere lærere på én gang, hvis hele skolens kemilærerstab ønsker at kunne benytte vores faciliteter. 

Faglig kontakt på apparatet: Mogens T. Jensen

Booking

Find en ledig dag i Apparatlab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk.

Indhold

Flyt din undervisning til Apparatlab og gør brug af apparaternetil nogle eksperimenter, der er lidt ud over det sædvanlige. Du tilrettelægger og udfører selv undervisningen. Vi stiller apparater, udstyr og kemikalier til rådighed.

Du får adgang til vores Membrane Inlet Mass Spectrometer (MIMS), hvor der blandt andet kan analyseres på små flygtige organiske molekyler som terpener, estre eller aromatiske stoffer i f.eks. karry. Du er velkommen til at forhøre dig om andre muligheder. 

Praktiske detaljer

Vi anbefaler, at Apparatlab kun anvendes af små hold op til 15 personer.

Dette apparat bruges til organiske analyser.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Det er en forudsætning for brugen, at du selv kan betjene apparaterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du afsætter en introduktionsdag, før du planlægger et besøg med elever på SDU. Vi vil med glæde hjælpe nye brugere i gang, og vi kan også arrangere et forløb for flere lærere på én gang, hvis hele skolens kemilærerstab ønsker at kunne benytte vores faciliteter.

Faglig kontakt på apparatet: Lilian Skytte

Booking

Find en ledig dag i Apparatlab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk.

Indhold

Flyt din undervisning til Apparatlab og gør brug af apparaternetil nogle eksperimenter, der er lidt ud over det sædvanlige. Du tilrettelægger og udfører selv undervisningen. Vi stiller apparater, udstyr og kemikalier til rådighed.

Du får adgang til vores Atom Absorption Spektrometer (AAS), hvor der blandt andet kan analyseres natrium, kalium, jern og kobber i drikkevarer, jern i fødevarer og arsen i tang. I oversigten over lamper til apparatet kan du se de mange andre grundstoffer du kan undersøge på AAS. PerkinElmer har udgivet en bog, hvor du kan finde tips til mange spændende ting at analysere på.

Praktiske detaljer

Vi anbefaler, at Apparatlab kun anvendes af små hold op til 15 personer.

Dette apparat bruges til uorganiske analyser.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Det er en forudsætning for brugen, at du selv kan betjene apparaterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du afsætter en introduktionsdag, før du planlægger et besøg med elever på SDU. Vi vil med glæde hjælpe nye brugere i gang, og vi kan også arrangere et forløb for flere lærere på én gang, hvis hele skolens kemilærerstab ønsker at kunne benytte vores faciliteter. 

Faglig kontakt på apparatet: Lilian Skytte

Booking

Find en ledig dag i Apparatlab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk.

Indhold

Du får adgang til apparater, synteseudstyr og kemikalier i Apparatlab. Du tilrettelægger selv din tid og de forskelligartede opgaver til dine elever. Du er velkommen til at forhøre dig om specifikke ønsker i form af specielle kemikalier, målemetoder og lignende. Brugen af kemikalier og udstyr i Apparatlab er gratis for dig og dine elever.

Praktiske detaljer

Vi anbefaler, at Apparatlab kun anvendes af små hold op til 15 personer.

BEMÆRK: Eksperimenter afvikles KUN, når du som lærer følger med. Vi har ikke mulighed for at tage os af enkelte elever. Det er en forudsætning for brugen, at du selv kan betjene apparaterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du afsætter en introduktionsdag, før du planlægger et besøg med elever på SDU. Vi vil med glæde hjælpe nye brugere i gang, og vi kan også arrangere et forløb for flere lærere på én gang, hvis hele skolens kemilærerstab ønsker at kunne benytte vores faciliteter.

Booking

Find en ledig dag i Apparatlab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk.

Hvis synteser er på programmet, er der en mulighed for at få kigget nærmere på jeres stoffer med NMR-teknikken. Der er både mulighed for at sende prøver til os med posten og til selv at komme ud og se nærmere på udstyret. Du kan finde flere informationer og rekvisitionen til prøverne HER.

Indhold

Online: Workshop i zoom, hvor vi leverer et kort oplæg om teorien bag og løsningsstrategien for spektrene. Derefter sendes eleverne ud i mindre grupper for at løse opgaver. Øvelsen omfatter et modul (2 timer) med H-NMR, og der kan tilvælges et ekstra modul (1 time) med C-NMR.

Klassebesøg: Der er også mulighed for at komme til SDUog løse NMR-opgaver. Vi har opgaver til alle niveauer, både H-NMR og C-NMR, og vi giver gerne en fremvisning af apparaterne ved samme lejlighed.
Du kan som flere andre lærere vælge at kombinere NMR-opgaveregning med et besøg i Apparatlab. Her deles klassen i to, hvor den ene halvdel laver eksperimentelt arbejde og den anden regner opgaver.

Kernestof
 • Kemiske bindingstyper, herunder struktur og stereoisomeri
 • Organisk kemi – stofkendskab, herunder opbygning
 • Stofidentifikation ved kvalitative analyser og spektroskopisk identifikation ved hjælp af 1H-NMR
 • Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder
Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Forløb til klasser på SDU afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader.

Der vil være 1-2 til stede fra instituttet, og vi forventer at du som lærer også hjælper til med øvelsens udførelse.

Øvelsesvejledning og opgaver sørger vi for.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Indhold

Der udføres syntese af et eller flere stoffer i vores øvelseslaboratorier. Det kunne f.eks. være:

Frugtestre Øvelsen går ud på at syntetisere forskellige estre, der betegnes som aromastoffer. Man beskriver lugtene af estrene og forklare eventuelle forskelle i lugt. Hvis det er ønskeligt, kan man sammenligne H-NMR spektrene af estrene og diskutere forskellen mellem dem.

Acetylsalicylsyre Øvelsen går ud på at syntetisere et lægemiddel ud fra to udgangsstoffer. Herefter omkrystalliseres og tørres stoffet. Der udføres TLC eller måles smeltepunkt.

Kernestof
 • Organisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber,isomeri, og anvendelse for estere
 • Organiske reaktionstyper
 • Stofidentifikation ved spektroskopisk identifikation ved hjælp af 1H-NMR
 • Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder simpel syntese, omkrystallisation og måling af smeltepunkt
Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Forløb til klasser afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader. I foråret 2022 er der mulighederpå følgende datoer: Jan.: 3-31 (dog ikke d. 17.), feb.: 1-25, mar.: 7-9 + 21-31, apr.:  1-8 + 19-22, maj: 12 + 16-20 +25 + 30-31, jun.: 1-30.

Der vil være 1-2 til stede fra instituttet, og vi forventer at du som lærer også hjælper til med øvelsens udførelse.

Øvelsesvejledning til den valgte syntese sørger vi for.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Indhold

Øvelsen går ud på at bestemme sammensætningen af forskellige uorganiske salte. De udleverede salte udsættes for fældnings- og redoxreaktioner, kompleksdannelse samt evt. test af flammefarve. Der arbejdes med grundstoffer fra både hoved- og undergrupper.

Kernestof
 • Grundstoffernes periodesystem
 • Tilstandsformer og opløselighedsforhold
 • Uorganisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber, og anvendelse for udvalgte uorganiske stoffer, herunder ionforbindelser
 • Stofidentifikation ved kvalitative analyser
 • Fældnings- og redoxreaktioner, herunder afstemning med oxidationstal
 • Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder
Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Forløb til klasser afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader. I foråret 2022 er der mulighederpå følgende datoer: Jan.: 3-31 (dog ikke d. 17.), feb.: 1-25, mar.: 7-9 + 21-31, apr.:  1-8 + 19-22, maj: 12 + 16-20 +25 + 30-31, jun.: 1-30.

Der vil være 1-2 til stede fra instituttet, og vi forventer at du som lærer også hjælper til med øvelsens udførelse.

Øvelsesvejledning sørger vi for.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Indhold

Forløbet indeholder flere elementer, der kan kombineres ud fra faglige og tidsmæssige perspektiver. Ved de enkelte elementer er der angivet tidsforbrug for elementet:

 • Forelæsning om plast- og polymerkemi – ca. 1 time.
 • Fremstilling af bioplast fra stivelse – ca. 1 ½ time. Bemærk: plastmaterialet hærder af i løbet af et par dage.
 • Fremstilling af bioplast fra casein – ca. 45 min. Bemærk: plastmaterialet hærder af i løbet af et par dage.
 • Fremstilling af nylon – ca. 15 min.
 • Undersøgelse af effekten af krydsbindinger i PVA – ca. 15 min.
 • Måling og bestemmelse af plastmateriale på IR - ca. 20 min. pr. hold (det anbefales at mindre delhold (5-6 elever) udfører dette af flere omgange)
Kernestof
 • Kemiske bindingstyper og tilstandsformer
 • Organisk kemi – makromolekyler, opbygning, egenskaber
 • IR spektroskopi
Varighed

2-4 timer

Praktiske detaljer

Forløb til klasser afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader. I foråret 2022 er der mulighederpå følgende datoer: Jan.: 3-31 (dog ikke d. 17.), feb.: 1-25, mar.: 7-9 + 21-31, apr.:  1-8 + 19-22, maj: 12 + 16-20 +25 + 30-31, jun.: 1-30.

Der vil være 1-2 til stede fra instituttet, og vi forventer at du som lærer også hjælper til med øvelsens udførelse.

Øvelsesvejledning sørger vi for.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Forskningen i kemien foregår ikke altid i kittel. Vi kan lære meget om vores omverden ved at bygge molekyler i den virtuelle dimension. Når vi bygger i de programmer, vi har til rådighed på SDU, kan vi bygge rigtig stort - f.eks. proteiner, der er flere tusinde enheder lange og undersøge, hvordan de fungerer.

Indhold

Vi skal undersøge det protein, der kontrollerer, om vi kan smage umami. Øvelsen gør brug af en computersimulering af proteinet, så vi kan komme helt ind mellem atomerne. Vi starter med en introduktion til biokemien i proteiner – herunder specifikt for den smagsreceptor, der undersøges. Eleverne skal derefter arbejde med docking af molekyler i receptoren ved hjælp af computerprogrammet Schrödinger. Eleverne vil opnå indsigt i effekten af molekylets form på proteinets adfærd, og der vil være en dialog om funktionelle grupper, bindingsenergi og alle de komplicerede kemiske processer, der foregår lige på tungespidsen.

Eleverne kommer også til selv at afprøve receptoren rent fysisk, når vi prøver at smage på fødevarer med umami i, og ved hjælp af VR-programmet VIKING kan de selv komme til at stå midt i proteinet.

Kernestof
 • Kemiske bindingstyper, herunder hybridisering, tilstandsformer, opløselighedsforhold, struktur og stereoisomeri
 • Organisk kemi – stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber, isomeri, og anvendelse for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og udvalgte relevante egenskaber for stofklasserne aminer, phenoler, amider og aminosyrer
 • Biokemi: opbygning af og udvalgte relevante egenskaber for makromolekylerne carbohydrater, lipider, proteiner og enzymer
 • Homogene og heterogene kemiske ligevægte, herunder fordelingsligevægt, og forskydning af disse på kvalitativt og kvantitativt grundlag
 • Termodynamiske tilstandsfunktioner; entalpi, entropi og Gibbs-energi i relation til kemiske reaktioners forløb
Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Forløb til klasser afvikles i det omfang brugen af vores øvelseslaboratorier tillader.

Der vil være 1-2 til stede fra instituttet, og vi forventer at du som lærer også hjælper til med øvelsens udførelse.

Øvelsesvejledning sørger vi for.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Outreachkoordinator Lilian Skytte eller studerende på instituttet

Indhold

Kom på en anderledes rundvisning på instituttet. Rundvisningen er bygget op som et O-løb, hvor eleverne løser opgaver fra alle dele af kemien undervejs. Hver opgave har rod i et af vores forskningsområder men er sammensat ud fra teori og formler, der er kendte hjemmefra. Vi skal besøge bl.a. den organiske, uorganiske, teoretiske og analytiske kemi. Der er også indslag fra medicinalkemi, materialekemi og syre/base-kemien. 

Eleverne udstyres med mobil, papir og blyant, og så er det hele vejen rundt på instituttet... og i kemien.

Varighed

1,5-2 timer.

Praktiske detaljer

Vi sørger for materialer og kitler, hvor det er påkrævet (der er en enkelt post i et lab). Vi ser meget gerne, at du som lærer bemander en enkelt post.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Outreachkoordinator Lilian Skytte eller studerende på instituttet

Indhold

Få en guidet tur på instituttet, hvor vi præsenterer vores spændende forskningsområder og de faciliteter, vi har. Vi tager gerne specifikke ønsker i betragtning, f.eks. en tur i NMR-kælderen eller præsentationen af en helt særlig forskningsgruppe.

Varighed

20-40 min.

Praktiske detaljer

Rundvisningen kan gives fysisk eller virtuelt.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Science Show

Kom tæt på naturvidenskabens fænomener. Meget tæt.

Showmastere

Studerende fra Fysik og Kemi

Indhold

Vores showmastere kaster sig ud i vilde forsøg, når de eksperimenterer med alt det, man ikke skal prøve derhjemme. De leger med ild, flydende kvælstof, tryk og laboratoriets mest farverige stoffer. Gymnasie- og skoleklasser kan glæde sig til et lærerigt, sjovt og tempofyldt show, som bringer naturvidenskabens love og fænomener helt tæt på.

Showet kan bookes på SDU i Odense for mindst 50 personer og max 480 personer.
Showet kan desuden vises på skoler og gymnasier.

Kontakt for booking og mere information: Mail Allan Haurballe Madsen

Oplægsholder

Farmacistuderende

Indhold

'Idé til pille' handler om lægemiddeludvikling og tager afsæt i en case, hvor tusindvis af unge danskere er ramt af en uhelbredelig kønssygdom.

Forløbet består af en hel dag på SDU med foredrag og laboratoriearbejde. Foredraget, som forløbet indledes med, skal give gymnasieeleverne et fagligt fundament og en fælles referenceramme at bygge videre på. I laboratoriet vil eleverne omsætte deres viden i praksis.

Klasserne skal syntetisere og analysere deres eget lægemiddel.

Praktiske detaljer

Forløbet udbydes typisk over et par uger en gang hvert semester.

Læs mere og book 'Idé til pille'

Oplægsholder

Ph.d.-studerende Andreas Østergaard Drejer

Indhold

Andreas forklarer, hvordan kemien får vores mange batterier til at virke, og så kommer han ind på udfordringerne med både effektivitet, miljø og ressourceknaphed samt hvad vi kan gøre i fremtiden.

Varighed

13 min.

Se oplægget herunder:

Oplægsholder

Professor Jan O. Jeppesen

Indhold

Molekylær genkendelse er ansvarlige for et utal af vigtige biologiske processer, såsom baseparring og replikation af DNA, dannelse af cellemembraner og binding af lægemidler, hormoner og metabolitter til diverse receptorer. Indenfor de seneste 20 år har man erkendt vigtigheden af molekylær genkendelse, og man har fundet anvendelse for det til andre processer end de rent biologiske.

Ved hjælp af syntesekemi er man i dag i stand til at udnytte molekylær genkendelse til at fremstille eksempelvis molekylære sensorer, der kan bruges til at detektere sprængstoffet 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), som bruges i de fleste landminer. Professor Jan O. Jeppesen er selv en del af dette forskningsfelt og vil fortælle om sit arbejde med noget, der er så småt, at det ikke kan ses med det blotte øje, men som på sigt kan redde livet for de udsatte personer, der lever tæt på eller arbejder med sprængstoffer.

Niveau

Kemi A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Du kan forberede dine elever på foredraget ved at gennemgå følgende materiale:

Sprængstofsensorer:

https://videnskab.dk/teknologi/danske-kemikere-vil-erstatte-bombehunde-med-kunstig-naese

http://www.sciencecodex.com/new_material_lights_up_when_detecting_explosives-174924

http://www.tv2fyn.dk/artikel/kunstig-snude-skal-supplere-bombehunde

Ecstacy sensorer:

https://www.rsc.org/news-events/articles/2017/may/ecstasy-chemcomm/

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2017/2017_05_02_ecstasydetection/

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Professor Jan O. Jeppesen

Indhold

I 1959 fremførte fysiker Richard Feynman en tale med titlen "There's Plenty of Room at the Bottom". Her udstedte han en udfordring om at lave en motor, der var under 1/64 kubiktomme, eller 0.26 mm3, med en dusør på $1.000.

Ingeniøren William McLellan fik præmien 11 måneder senere for en motor, som vejede 250 mikrogram. Formålet var blandt andet at sætte gang i en ny bølge af innovation, hvor man tænkte i mindre maskiner i stedet for kraftigere maskiner.

Men når man når en given størrelse, opstår der begrænsninger for mekaniske maskiner, og derfor bliver man nødt til at tænke nyt. Begrænsningerne kan overvindes ved at gå fra den makroskopiske verden, som vi kender, til den mikroskopiske verden, hvor man kan designe på molekylært niveau.

Nobelprisen i kemi i 2016 gik til Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage og Ben Feringa, med overskriften "for the design and synthesis of molecular machines". Men hvad er en molekylær maskine, og hvordan fremstilles de? Det, og meget andet, kan du få svar på, når professor Jan O. Jeppesen tager dig med ind i denne forunderlige verden, hvor hundrede af nutidens computere kan være på det areal, der svarer til størrelsen af ét enkelt sandkorn!

Niveau

Kemi A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Du kan forberede dine elever på foredraget ved at gennemgå følgende materiale:

Side 42 på følgende link: https://www.yumpu.com/da/document/read/17634472/arsskrift-2009-10-mb-velux-fondene

https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/AN5-2016molekylmaskine.pdf

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder_2016/2016_10_06_jeppesen_nobel

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Lektor Michael Petersen

Indhold

Jeg vil i foredraget starte med at fortælle om den fysiske baggrund for NMR-spektroskopi og dernæst fortælle, hvordan man kan optage og fortolke 1D NMR-spektre.

Dernæst vil jeg introducere 2D NMR og vise, hvordan jeg har brugt NMR-spektroskopi i min forskning i studier af LNA (locked nucleic acid), som er en kunstig byggesten i DNA.

LNA blev første gang syntetiseret på Syddansk Universitet i 1997, og DNA med LNA som byggesten er i kliniske tests som potentielle lægemidler.

Niveau

Kemi B

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Michael Petersen

Indhold

De fleste personer bliver ramt af bakterielle infektioner af og til. Vi bekæmper rutinemæssigt disse infektioner med antibiotika, og adgangen til effektive antibiotika er en af hjørnestenene i vores sundhedssystem.

Desværre kan bakterier blive modstandsdygtige, resistente, overfor antibiotika, og antibiotikaresistens udgør et stigende problem i Danmark og resten af verden.

Jeg vil i dette foredrag gennemgå, hvordan vi bekæmper bakterier med forskellige typer af antibiotika, og hvordan de virker - altsammen med en kemisk indgangsvinkel.

Niveau

Kemi C

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Lektor Stefan Vogel

Indhold

Lipid-Nanopartikler og deres brug inden for lægemiddelvidenskab er inden for kort tid blevet en vigtig udvidelse af klassiske lægemiddelformuleringer. Der har været en markant udvikling med kombinationen af lipid-nanopartikler og biactive oligonukleotider (fx DNA og RNA) i de seneste år.

Et højdepunkt er fremstillingen af lægemidler ved hjælp af kemisk modificeret DNA og RNA i lipid-nanoformuleringer med det første produkt godkendt af FDA til behandling af patienter i 2019.

Der forskes nu for at udvide anvendelsesområder til mange forskellige sygdommer og der især arvesygdomme som hidtil ikke kunne behandles.

Niveau

Kemi A

En introdution i undervisningen før foredraget til de generelle cellestrukturer og arbejdsmønsteret i en celle vil gøre foredraget lettere tilgængeligt for eleverne.

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Professor Ulla Gro Nielsen

Indhold

Gå på opdagelse i den fascinerende information, der er gemmer sig i det periodiske system. Hvorfor reagerer natrium voldsomt med vand mens frit guld og platin findes i naturen? Hvorfor er tallene 8 og 18 magiske?

Vi skal på opdagelse i det periodiske system fra kvantemekanikken til kemikerens eksperimenter i laboratoriet og mineraler i naturen. Der kommer eksempler på hvordan forskere i dag tager udgangspunkt i det periodiske system for at designe bæredygtige materialer til vandrensning, katalysatorer og energimaterialer.

Niveau

Kemi C

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Ph.d. Lilian Skytte

Indhold

Plastmateriale omgiver os på alle sider, men det er ikke ensartede materialer. Plast er bygget op af mange forskellige polymerer med hver deres egenskaber. Men hvad er en polymer egentlig?

I dette foredrag skal vi se på polymerernes opbygning og fremstilling helt ned på atom-niveau, vi tager fat i plastens historie, brugen af plast og i de udfordringer, vi møder med plastmaterialet i dag.

Få en introduktion til det mangeartede materiale og bliv lidt klogere på tandbørsten, drikkeflasken, poserne og alle de andre ting, vi er omgivet af.

Niveau

Kemi B

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Oplægsholder

Lektor Dorthe Bomholdt Ravnsbæk

Indhold

Hør lektor Dorthe Bomholdt Ravnsbæk fortælle om sin forskning i podcasten, og bliv klogere på, hvordan bedre batterier kan hjælpe os i den grønne omstilling.

Varighed

14 min.

Link

Derfor crasher dit smartphonebatteri, når det er koldt.

Oplægsholdere

Outreachkoordinator og studerende fra kemiuddannelsen på SDU.

Indhold

Webinar om kemiuddannelserne på SDU. Hør om uddannelsernes opbygning og indhold. Mød 3 studerende fra hver sin årgang, og hør deres mening om og oplevelsen af kemistudiet på SDU.

Varighed

39 min.

Link

Se hele optagelsen

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 01.12.2020