Skip to main content
DA / EN

Stefan Vogel

Lektor

Telefon: 6011 3908, 6550 3908
Email: snv@sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_bionec

Min forskningsgruppe arbejder med moderne biomolekyler og deres anvendelser i lægemidler. Vi arbejder især med nukleinsyre som DNA og RNA men også med peptider, der anvendes til specifik genkendelse af celler og forskelligt væv. Denne specifikke genkendelse er enormt vigtig for at fremstille og udvikle lægemidler, som kun skal være aktive de steder i kroppen, hvor der er sygdom. Forskningen åbner også store muligheder for at udvikle personlig medicin, som tager hensyn til den genetiske forskel mellem mennesker. Personlig medicin er allerede i dag særdeles vigtig i udviklingen af kræftlægemidler, hvor de nuværende lægemidler betyder en stor byrde med alvorlige bivirkninger for mange patienter. Derfor arbejder vi på at udvikle målsøgende lægemidler, som virker specifikt på det syge væv. Målsøgende lægemidler lagres og akkumuleres i langt mindre grad i andre dele af kroppen og dermed skånes det sunde væv. I forskningen bruger vi i stigende grad vores nukleinsyreteknologi til udvikling af personlige lægemidler, som tager hensyn til patientens genetiske arv, men også til at udvikle lægemidler mod sygdomme, som man hidtil har betragtet som uhelbredelige.

I forskningen bruger vi en bred vifte af forskellige metoder og teknikker i vores laboratorier. Det er først og fremmest kemisk syntese, især automatiseret syntese af (modificerede) biomolekyler som DNA og RNA eller peptider. Når biomolekylerne er fremstillet, undersøger vi vekselvirkninger med biologiske grænseflader som f.eks. lipidmembraner for at lære om deres egenskaber i et biologisk system. Her bruger vi forskellige mikroskopiske og spektroskopiske teknikker. Vi samarbejder med kollegaer indenfor farmaci og kliniske forskere på sygehuset (OUH) for at tage nye skridt mod de færdige lægemidler. Vores forskning har organisk kemi som ”kerne” med en bred grænseflade til farmaci og biologi.