Skip to main content

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci tilbyder optagelse af NMR- og IR-spektre for gymnasieelever i forbindelse med f.eks. SRP. Hver elev kan få optaget et 1H-NMR- og et IR-spektrum af en forbindelse uden beregning.

Vi skal bruge ca. 50 mg af stoffet i et glas tydeligt mærket med navn og en udfyldt en rekvisition med information om stoffets navn og det opløsningsmiddel (tungt vand (D2O), chloroform (CDCl3), dimethyl sulfoxid (DMSO) eller acetone), som NMR spektrene skal optages i. Det er vigtigt, at stoffet er tørt, idet rester af opløsningsmidler kan forringe spektrenes kvalitet. Stoffets navn og din e-mailadresse skal fremgå tydeligt på rekvisitionen, idet vi sender spektrene pr. e-mail. Spektre vil blive sendt elektronisk senest ved udgangen af næste arbejdsdag, da vi desværre ikke altid har mulighed for at optage spektrene med det samme. 

Af hensyn til planlægningen må I meget gerne kontakte os i god tid, da instrumenterne i perioder har mange brugere.

For nærmere information kontakt:

Rekvisition

Udfyld formularen her.

Pdf. format