Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Journalistik, cand.public.,skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

Hvis du har en udenlandsk journalistuddannelse på bachelorniveau, kan du også søge optagelse. Når du har søgt, vurderer vi, om din uddannelse er adgangsgivende.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de ansøgere, der ikke har retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet for den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet inden ansøgningsfristen, udregner vi et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Varsling om ændring af udvælgelseskriterier fra optaget februar 2021

Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler med følgende udvælgelseskriterier:

Profilen: Journalistik for faguddannede
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af et. pointsystem Ansøgerne får point for følgende:

  • Relevant journalistisk praktikforløb
  • Gennemført ECTS belagte fag inden for håndværksundervisning
  • Gennemført ECTS belagte fag inden for mediesprog
  • Gennemført ECTS belagte fag inden for akademisk metode
  • Gennemført ECTS belagte fag indenfor journalistisk teori/forskning

Ansøgere rangers udelukkende efter deres pointtal, og skal ikke til optagelsessamtale. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.

Profilen: Journalistik for fagerfarne
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af en optagelsessamtale, som tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV. Begge dele skal du vedhæfte, når du søger optagelse.

Den motiverede ansøgning og CV
Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning til din ansøgning om optagelse. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Den skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold.

Du skal i dit CV og din motiverede ansøgning lægge vægt på i hvilket omfang du har erfaring med journalistisk produktion. Inddrag herunder f.eks. ansættelsesforhold, publikationsplatforme, formidlingsformater og lignende.

Optagelsessamtalen
Alle ansøgere som opfylder adgangskravene indkaldes til en samtale på universitetet. Samtalen er en dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar 2020:

  • 20. november for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS