Skip to main content

Kandidatuddannelsen i journalistik har to målgrupper, som hver især har forskellige forventninger til studielivet.

  • Den første målgruppe tæller netop færdiguddannede og nyligt færdiguddannede, som endnu ikke er på arbejdsmarkedet.
  • Den anden målgruppe er erfarne journalister, redaktionelle ledere og andre, som har hel- eller deltidsansættelser, og hvis kalenderblade allerede er fyldt op med mange andre gøremål end at læse en kandidatuddannelse.

For sidstnævnte gruppe er det muligt at minimere antallet af studiedage på SDU, og at modtage undervisning, vejledning mv. under fleksible former. Denne målgruppes behov for studieliv hjælper vi ved at sørge for lejlighedsvist gruppearbejde – også med dine kolleger – så arbejdsdag og studie knyttes sammen.

Den første målgruppe kan derimod have lyst til og behov for andre former for studiemiljø. Her er der god mulighed for at mødes på SDU, blive del af vores faglige organisationer, deltage i vores tirsdagsarrangementer, hvor studerende på kryds af tværs af vores forskellige bachelor- og kandidatuddannelser samles, og på anden vis blive del af miljøet omkring Medietorvet på SDU.

 

Mange studieretninger under samme tag

På SDU er mange studieretninger samlet under samme tag. Det giver mulighed for at møde mange fagligheder og et levende miljø i kantinen eller i en af de mange hyggekroge på Campusvej. Vi har også næsten dagligt arrangementer på SDU. Her kan du diskutere filosofi, høre mere om hvorfor hjerteklapper er livsvigtige eller blive klogere på finanskrisen.

 

Aktiviteter ved siden af uddannelsen

På SDU Odense kan du kaste dig over et væld af fritidsaktiviteter ved siden af studiet, bl.a. Filmklubben med spændende kvalitets film, et topmoderne fitnesscenter samt de mange eliteidrætsfaciliteter, der er tilgængelige. På SDU Odense finder du også partipolitiske foreninger, faglige og sociale netværk, fester og fredagsbaren med plads til 500 studerende.

 

Stærkt internationalt miljø

Vi er også stolte over det internationale miljø, der er på SDU. Hvert år er der et stort optag af internationale studerende, og vi er opmærksomme på at tiltrække dygtige undervisere og forskere fra hele verden, som du kan møde i undervisningen. Det skaber et spændende miljø og en stor mangfoldighed, at så mange forskellige studerende og forskere er samlet under samme tag.