Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Journalistik skal du have en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler.

Uddannelsen henvender sig således bredt til studerende inden for alle fagområder, men er målrettet studerende med:

 • Journalistisk erhvervserfaring
  Hvis du ikke har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i Journalistik, men har journalistisk erhvervserfaring, skal du søge ind på profilen "Journalistik for fagerfarne".
 • Journalistisk akademisk baggrund _
  Hvis du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i Journalistik, skal du søge profilen "Journalistik for faguddannede" - også selvom du også har journalistisk erhvervserfaring.

Bacheloruddannelsen i Journalistik fra giver dig retskrav på optagelse.

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.
Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler:

 • Journalistik for fagerfarne
  (studerende med journalistisk erhvervserfaring)
 • Journalistik for faguddannede
  (studerende med journalistisk akademisk baggrund)

Profilen Journalistik for fagerfarne har følgende udvælgelseskriterier:

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af en optagelsessamtale, som tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV. Begge dele skal du vedhæfte, når du søger optagelse.

Den motiverede ansøgning og CV

Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning til din ansøgning om optagelse. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Den skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold.

Du skal i dit CV og din motiverede ansøgning lægge vægt på i hvilket omfang du har erfaring med journalistisk produktion. Inddrag herunder f.eks. ansættelsesforhold, publikationsplatforme, formidlingsformater og lignende.

Optagelsessamtalen

Alle ansøgere som opfylder adgangskravene indkaldes til en samtale på universitetet. Samtalen er en dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. Det betyder at vi vil stille spørgsmål som omhandler din erfaring inden for journalistikken, med vægt på tidligere eller nuværende ansættelsesforhold, freelanceopgaver, journalistisk produktion, formidlingsformater, publikationsplatforme mv.

Samtaler afholdes d. 16. og 17. november 2020.

Sådan bliver du klar til online samtale. 

 

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.
Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler:

 • Journalistik for fagerfarne
  (studerende med journalistisk erhvervserfaring)
 • Journalistik for faguddannede
  (studerende med journalistisk akademisk baggrund)

Profilen Journalistik for faguddannede har følgende udvælgelseskriterier:

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af et pointsystem. Ansøgerne får point for følgende:

 • Relevant journalistisk praktikforløb
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for håndværksundervisning
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for mediesprog
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for akademisk metode
 • Gennemført ECTS belagte fag indenfor journalistisk teori/forskning

Ansøgere rangers udelukkende efter deres pointtal og skal ikke til optagelsessamtale.

Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar 2021:

 • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS