Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse:  

To profiler

Cand. public-uddannelsen er opdelt i to profiler. Uddannelsen henvender sig bredt til studerende inden for alle fagområder, men er målrettet studerende med:

 • Journalistisk erhvervserfaring
  Hvis du ikke har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i Journalistik, men har journalistisk erhvervserfaring, skal du søge ind på profilen "Journalistik for fagerfarne".
 • Journalistisk akademisk baggrund 
  Hvis du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i Journalistik, skal du søge profilen "Journalistik for faguddannede" - også selv om du  har journalistisk erhvervserfaring.

Udvælgelseskriterier - Journalistik for fagerfarne

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af en optagelsessamtale, som tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV. Begge dele skal du vedhæfte, når du søger optagelse.

Motiveret ansøgning og CV

Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning til din ansøgning om optagelse. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Den skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold.

Du skal i dit CV og din motiverede ansøgning lægge vægt på i, hvilket omfang du har erfaring med journalistisk produktion. Inddrag herunder f.eks. ansættelsesforhold, publikationsplatforme, formidlingsformater og lignende.

Optagelsessamtalen

Alle ansøgere som opfylder adgangskravene indkaldes til en samtale på universitetet. Samtalen er en dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV.

Det betyder, at vi vil stille spørgsmål som omhandler din erfaring inden for journalistikken med vægt på tidligere eller nuværende ansættelsesforhold, freelanceopgaver, journalistisk produktion, formidlingsformater, publikationsplatforme mv.

Samtaler afholdes d. 16. og 17. novemberSådan bliver du klar til online samtale. 

Udvælgelseskriterier - Journalistik for faguddannede

Er der flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere uden retskrav på baggrund af et pointsystem. Ansøgerne får point for følgende:

 • Relevant journalistisk praktikforløb
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for håndværksundervisning
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for mediesprog
 • Gennemført ECTS belagte fag inden for akademisk metode
 • Gennemført ECTS belagte fag indenfor journalistisk teori/forskning

Ansøgere rangeres udelukkende efter deres pointtal og skal ikke til optagelsessamtale.

Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.

Sprogkrav

Begge uddannelsesprofiler bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber.  

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. februar

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk 

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. februar:

 • 15. oktober for EU/EØS-og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra land uden for EU/EØS