Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Du kan blive optaget på cand.public., hvis du har en af følgende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser:

 • Journalistik fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Journalistik fra  DMJX
 • TV og medietilrettelæggelse fra DMJX
 • Fotojournalistik fra DMJX
 • En anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, som indeholder minimum følgende fagområder:
  - 30 ECTS i journalistisk metode
  - 10 ECTS i akademisk metode
  - 30 ECTS i praktikforløb med fokus på journalistik, kommunikation eller medieproduktion

Når du har sendt din ansøgning, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af ansøgere uden retskrav.

Kvalifikationer opnået under uddannelsen med udgangspunkt i følgende pointsystem:

 • 2 point for mindst 60 ECTS i fagene Journalistisk håndværk og Mediesprog 
 • 1 point for mindst 10 ECTS i fagene Research og metode
 • 1 point for mindst 80 ECTS i fagene Journalistisk metode 
 • 1 point for mindst 5 ECTS i faget Mediejura/medieret
 • 1 point for mindst 60 ECTS Praktik 

Ansøgere rangeres efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

 • Mød de studerende online

  Vores studerende svarer på spørgsmål om at læse på SDU

  Studerende fra alle SDU's uddannelser er klar til at dele deres erfaringer og svare på spørgsmål om lige præcis deres uddannelse. Du vælger selv, om du vil aftale et onlinemøde eller bare skrive en besked.