Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Du kan blive optaget på cand.public., hvis du har en bachelorgrad i Journalistik, fx fra SDU eller DMJX. (Bacheloruddannelsen i Journalistik fra SDU giver dig retskrav på optagelse).

Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har en anden bacheloruddannelse, men journalistisk erhvervserfaring. Det kan fx være, at du har læst historie og efterfølgende har været ansat på en journalistisk redaktion.

Journalistik for faguddannede

Hvis du har en bachelorgrad i Journalistik, henviser vi til at du søger ind på profilen Journalistik for faguddannede - også selvom du har journalistisk erhvervserfaring.

Journalistik for fagerfarne

Hvis du ikke har en bachelorgrad i Journalistik, men søger på baggrund af din erfaring, henviser vi til, at du søger ind på profilen Journalistik for fagerfarne

Ansøgere til profilen udvælges på baggrund af en optagelsessamtale, som tager udgangspunkt  i en motiveret ansøgning og vedlagt CV. Begge dele skal du vedhæfte, når du søger optagelse.

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Søg Journalistik for fagerfarne

Hvis du har erfaring i journalistik, men ikke er uddannet journalist.

Ansøg her

Søg Journalistik for faguddannede

Hvis du har en bachelor eller professionsbachelor i journalistik.

Ansøg her

Studiestart

1. februar

Studieby

Odense

Undervisningssprog

 Dansk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS-og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra land uden for EU/EØS