Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Opbygning af uddannelsen 

En traditionel kandidatuddannelse består i sin grundform af fire semestre, og den tager typisk to år. Tanken er, at hvert semester skal klares på et halvt år. Vores kandidatuddannelse i journalistik er anderledes. Her må du gerne bruge både kortere og længere tid, helt op til seks år, så studiet kan passe med dit øvrige arbejds- og privatliv.

Typiske studieforløb på cand.public.

1. semester

Fælles for alle er, at studieforløbet starter med et semester på SDU – et semester, som du vel og mærke kan sprede ud over halvandet år, hvis du har behov for det. På denne første del er der 5-10 undervisningsdage på SDU, hvor man arbejder i redaktionelle laboratorier, og derudover kan resten af forløbet tages digitalt. I denne første del giver vi dig nye akademiske og journalistiske færdigheder:

  • Akademiske metode og teorier: de vigtigste akademiske metoder og journalistiske teorier er ikke bare vigtige i sig selv. De gør også journalister, redaktører mv. dygtigere til at afdække forhold og ikke mindst til at handle på nye måder. Intet er så praktisk som en god teori, lyder et ordsprog. Det demonstrerer vi.
  • Journalistiske virkemidler og metoder: hvordan arbejder de fremmeste specialister indenfor forskellige journalistiske genrer, medietyper, stofområder mv. Det ser vi nærmere på i dette forløb, og vi bliver klogere på, hvordan man selv kan bruge disse værktøjer, virkemidler og metoder i forhold til eget arbejde.
2. og 3. semester
  • Nogle af vores studerende tager en masteruddannelse i ind- eller udland, hvor man eksempelvis bliver dygtigere til en særlig journalistisk genre, særlige medietyper, særlige genrer, særlige stofområder, ledelse, kreativitet eller lignende. Vores studerende har taget masterforløb overalt i verden.
  • Andre af vores studerende tager mange forskellige fag på et eller flere forskellige universiteter. Man kan eksempelvis læse erhvervsøkonomi på CBS, programmering på IT-universitetet, Mellemøststudier på SDU mv.
  • Center for Journalistik udbyder naturligvis også selv en bred vifte af journalistiske valgfag, som alle tilbydes i en fleksibel undervisningsform. Disse planlægges og udbydes alt efter efterspørgsel og relevans, så vi hele tiden følger udviklingen i samfundet og i mediebranchen. 

På 2. og 3. semester sammensætter du selv – bistået af din mentor – din egen studiepakke og dit eget studieforløb. 

Bemærk her, at når du tager fag på andre uddannelser, kan vi ikke bestemme, hvornår og hvor fagene ligger. Det kan påvirke dine muligheder for fleksibilitet. 

Men på Journalistik på SDU har vi altid selv et fagudbud, og her kan vi bedre sikre fleksibiliteten for dig, hvis du har brug for den.

4. semester
På studiets tredje og sidste del laver du et speciale. Her har du både mulighed for at lave et klassisk akademisk speciale, hvor du analyserer et forhold indenfor journalistikken. Men hos os kan du også lave produktionsspecialer og inkubationsspecialer, hvor du eksperimenterer med nye produkttyper … eller måske laver du ligefrem din egen virksomhed eller nye medieplatform.

Opbygning af studiet

4. semester SPECIALE 30 ECTS
 3. semester FAGTONING 2/VALGFAG 30 ECTS*
 2. semester FAGTONING 1/VALGFAG 30 ECTS*
 1. semester MASTERCLASSES 30 ECTS**

Fagtoningerne på 30 ECTS kan bestå af forskellige fag/moduler, der tilsammen udgør 30 ECTS. Fx to fag på 15 ECTS,
eller 4 fag på 7,5 ECTS, eller 3 fag på 10 ECTS etc.
** Obligatoriske og valgfrie .

Hvis du vil vide mere om de forskellige fag, kan du finde fagbeskrivelserne her 

 

Mulighed for fleksible studieformer

Ligeså fleksible vi er i forhold til, at du selv kan vælge dit faglige fokus, ligeså fleksible er vi, når det kommer til dine studieformer.

En kandidatuddannelse tager normalt 2 år, hvor man skal være på universitetet på fuld tid. Hos os kan man brede uddannelsen ud over 6 år, hvis det er nødvendigt. Det betyder, at du kan læse uddannelsen på halv tid eller bruge tre semestre på at tage et semester. Vær opmærksom på at de generelle SU reglerstadig gælder, og de derfor ikke kan tilpasses denne fleksible studieform.

Det betyder alt sammen, at kandidatuddannelsen kan læses samtidig med et deltids- eller fuldtidsjob, og du kan også freelance eller tage projektansættelser undervejs i studiet. Når du har travlt, lader du simpelthen studierne hvile, og når du har bedre tid, ja, så har du altid mulighed for at tilgå undervisning og vejledning.

Cand.public.

Download folderen