Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Opbygning af uddannelsen 

En traditionel kandidatuddannelse består i sin grundform af fire semestre, og den tager typisk to år. Tanken er, at hvert semester skal klares på et halvt år. Vores kandidatuddannelse i journalistik er anderledes. Her må du gerne bruge både kortere og længere tid, helt op til seks år, så studiet kan passe med dit øvrige arbejds- og privatliv.

Mulighed for fleksible studieformer

Vi tilbyder en fleksibilitet, der gør, at du kan justere arbejdspresset op og ned, så det passer til din hverdag og dit øvrige arbejdsliv. En stor del af undervisning foregår asynkront online, så du kan tilgå den, når det passer dig.

Du skal dog være opmærksom på, at din mulighed for at få SU ikke udvides tilsvarende, så hvis du ønsker SU under uddannelsen, skal du gennemføre kandidaten på normeret normal tid.

Hvordan har andre sammensat uddannelsen

Den store fleksibilitet giver rigtig mange måder at sammensætte sin egen uddannelse. Andet og tredje semester består af valgfag, som man kan tage på SDU eller på et andet universitet i Danmark eller udlandet. Med en verden af muligheder, kan det være svært at vælge, så her kommer som inspiration tre eksempler på, hvordan andre studerende har valgt at sammensætte deres valgfag. Man skal selv sammensætte valgfag for 60 ECTS, det vil sige, hvad der svarer til to semestre på fuld tid (som du kan tage over tre år). 

 

Eksempler på forløb kunne være:


Studerende 1:
 Tager sine fleksible valgfag på SDU.

  • Hun interesserer sig for fortællende journalistik, derfor vælger hun Jagten på Fortælleren til 20 ECTS - et fag, der har fokus på at få en tydelig fortællestemme som journalist
  • Sproget er vigtigt som en god fortæller, derfor vælger hun Sprog og Retorik til 10 ECTS
  • Hun også er nysgerrig på medieudvikling, så tager hun 20 ECTS på Innovation og entrepenørskab for journalister
  • og da lyd vinder frem som en vigtig platform for fortællere, tilføjer hun 10 ECTS på faget Specialist: Lyd - der handler om at producere lydindhold og blive en god podcaster.

Studerende 2: Mikser fag på SDU og andre universiteter

  • Han læser 10 ECTS’ faget: Challenges and Dilemmas of International Security and Law på statskundskab på SDU
  • Tager 20 ECTS på Politisk journalistik og kommunikation på SDU.
  • Og så tilføjer han 15 ECTS på Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer fra Aarhus universitet.
  • Til sidst tager han 15 ECTS på Den politiske elite: politikere, embedsmænd og organisationsfolk i toppen af politik også på Aarhus Universitet. 

Studerende 3: Vælger at tage en hel Master i udlandet på sit 2. - 3. semester.

  • Hun vil gerne undersøge medieudviklingen i London og tager derfor en master i Digital Journalism på Goldsmiths University.
  •  Alternativt kunne hun have valgt kun at tage enkelte fag og kombinere dem med fx. et semester på SDU og et på Goldsmiths, men da man kan få betalt en kandidatgrad i udlandet, valgte hun at benytte det. Typiske studieforløb på cand.public.

Fælles for alle er, at studieforløbet starter med et semester på SDU – et semester, som du vel og mærke kan sprede ud over halvandet år, hvis du har behov for det. På denne første del er der 5-10 undervisningsdage på SDU, hvor man arbejder i redaktionelle laboratorier, og derudover kan resten af forløbet tages digitalt. 1. semester består af faget Masterclasses, hvor vi giver dig nye akademiske og journalistiske færdigheder:

Akademiske metode og teorier

De vigtigste akademiske metoder og journalistiske teorier er ikke bare vigtige i sig selv. De gør også journalister, redaktører mv. dygtigere til at afdække forhold og ikke mindst til at handle på nye måder. Intet er så praktisk som en god teori, lyder et ordsprog. Det demonstrerer vi.

Journalistiske virkemidler og metoder

Hvordan arbejder de fremmeste specialister indenfor forskellige journalistiske genrer, medietyper, stofområder mv. Det ser vi nærmere på i dette forløb, og vi bliver klogere på, hvordan man selv kan bruge disse værktøjer, virkemidler og metoder i forhold til eget arbejde.

På 2. og 3. semester  skal du vælge 60 ECTS, det, der på en normalt normeret kandidatgrad svarer til et års undervisning. Igen er det fleksibelt, så du kan nøjes med at tage færre ECTS, du kan i princippet nøjes med et enkelt fag eller to pr. år. Disse 60 ECTS, kan du tage hos os på Journalistik på SDU, du kan tage dem på det øvrige SDU, andre universiteter eller i udlandet. Det står dig frit for.

Men vi står selvfølgelig til rådighed for sparring, så du finder den bedste løsning for lige netop dig. 

Til sidst skal du skrive speciale. Det har du op til 1,5 år til, men du er selvfølgelig velkommen til at skrive det på ét semester, som man normalt gør.

Her har du både mulighed for at lave et klassisk akademisk speciale, hvor du analyserer et forhold indenfor journalistikken. Men hos os kan du også lave produktionsspecialer og inkubationsspecialer, hvor du eksperimenterer med nye produkttyper … eller måske laver du ligefrem din egen virksomhed eller nye medieplatform.

 

Hvis du vil vide mere om de forskellige fag, kan du finde fagbeskrivelserne her 

Ofte stillede spørgsmål

Find svarerne her

Sidst opdateret: 04.10.2021