Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Er du glad for dit fag – men har svært ved at se dig selv som gymnasielærer? Eller har du skiftet mening og vil hellere have en uddannelse, der stiller skarpt på et af samtidens vigtige udviklings- og vækstbrancher, design?

Tilvalget i Designkultur kan du både kombinere med den tværfaglige kandidatuddannelse i Designledelse (cand.mag. i designledelse) og den rent humanistiske kandidatuddannelse Designstudier (cand.mag.), hvor der bl.a. arbejdes med at se på og udøve formidling af design.

Fælles for begge uddannelser er, at de med design er født ind i et dynamisk spændingsfelt af erhvervsliv, kultur og medier. 
Tilvalget i Designkultur giver teoretiske og analytiske kompetencer rettet mod studiet af designobjekter i en historisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Målet er, at fremtidens aktører inden for designformidling, designstudier og designledelse skal være vidende, reflekterede, have overblik og kunne skabe forbindelse på tværs af forskellige fagligheder og fagtraditioner.

Tilvalget i Designkultur er sammen med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor adgangsgivende til Designstudier.