Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge om optagelse, hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser:

 • Amerikanske Studier fra SDU - giver retskrav på optagelse
 • Engelsk
 • Historie
 • Journalistik
 • Negot engelsk
 • Erhvervssprog og medier (med engelsk)
 • Erhvervssprog og IT (med engelsk)
 • Erhvervssprog i to fremmedsprog (hvis det ene fremmedsprog er engelsk)
 • Statskundskab

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse som minimum indeholder 60 ECTS fordelt på følgende hovedområder:

 • Historie og samfundsforhold

  - herunder emner som antropologi, samfundsforhold (herunder komparativ samfundsbeskrivelse), historisk analyse, international politik og international økonomi samt politologi og politiske strukturer

 • Kultur

  - herunder emner som litteratur, kulturhistorie, interkulturelle forhold, kulturanalyse og medier

Du skal minimum have bestået 10 ECTS inden for hvert af områderne. BA-projektet kan også tælle med, hvis det falder inden for et af områderne.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Du skal have bestået Engelsk med 3,0 eller mere og dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Fagligt begrundet ansøgning

Som en del af din ansøgning skal du skrive og uploade en fagligt begrundet ansøgning på engelsk. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for relevansen af din baggrund og adgangsgivende uddannelse i forhold til kandidatuddannelsen, og herunder vise, at du har sat dig ind i kandidatuddannelsens indhold og opbygning.

Den fagligt begrundede ansøgning skal indeholde:

 • En beskrivelse af, hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen, f.eks. med henvisning til uddannelsesdele eller -elementer fra den adgangsgivende uddannelse. Herunder skal du vise, at du har forholdt dig til kandidatuddannelsens indhold og opbygning
 • En beskrivelse af opnåede erhvervskompetencer, som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af anden erfaring (fx efter/videreuddannelse, frivilligt arbejde eller udlandsophold), som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af din viden om særlige områder af relevans for kandidatuddannelsen

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.  Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Hvert kriterium tæller 50% i den samlede vurdering.  

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse

  – Har du ikke afsluttet bacheloruddannelsen ved ansøgningstidspunktet, udregnes dit gennemsnit på de fag, du har bestået på ansøgningstidspunktet

 • Fagligt begrundet ansøgning

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk 

Ansøgningsfrister

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
 

Optag & Uddannelsesstøtte Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 13.01.2022