Skip to main content

Optagelse og adgang

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i amerikanske studier skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Amerikanske studier - giver dig retskrav på optagelse
 • Engelsk
 • Historie
 • Journalistik
 • Negot engelsk
 • Erhvervssprog og medier (med engelsk)
 • Erhvervssprog og IT (med engelsk)
 • Erhvervssprog i to fremmedsprog (hvis det ene fremmedsprog er engelsk)
 • Statskundskab

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der som minimum indeholder 60 ECTS fordelt på følgende hovedområder:

 1. Historie og samfundsforhold – herunder emner som antropologi, samfundsforhold (herunder komparativ samfundsbeskrivelse), historisk analyse, international politik og international økonomi samt politologi og politiske strukturer.
 2. Kultur – herunder emner som litteratur, kulturhistorie, interkulturelle forhold, kulturanalyse og medier.

Du skal minimum have bestået 10 ECTS inden for hvert af områderne. BA-projektet kan også tælle med, hvis det falder inden for et af områderne.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 1. Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

 2. Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen - den motiverede ansøgning skal være på engelsk.

 3. Viden om særlige områder med relevans for kandidatuddannelsen – dette skal dokumenteres i den motiverede ansøgning.

Kriterierne vægter 33 % hver.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS