Skip to main content

Studieliv

Frihed til at vælge

I det første semester får de studerende en grundig indføring i amerikansk kultur og samfund samt metodiske færdigheder. 

I differentieringssemestrene og i specialesemestret vil studerende opnå kompetencer indenfor et eller flere områder inden for faget amerikanske studier, alt efter hvordan de vælger at "tone" deres uddannelse:

a) USA’s politiske system (herunder de vigtigste samfundsinstitutioner inden for forbundsregeringen, valgsystemet, velfærdssystemet, delstaternes institutioner, interesseorganisationer)

b) regional identitet (hvordan de amerikanske regioner – nordøst, sydøst, sydvest, midtvest og vest – er opstået, og hvordan regionale tilhørsforhold giver sig udslag i kulturelle, politiske og økonomiske forskelle)

c) etniske minoriteter og kulturer (herunder indvandrerhistorie, immigrationsdebatten, racismedebatten, multikulturalisme, religion)

d) udenrigspolitik (herunder udenrigspolitik i historisk perspektiv, udenrigspolitiske institutioner og organisationer, udenrigspolitiske debatter)

e) økonomi (de vigtigste økonomiske institutioner og organisationer, økonomisk historie, komparative virksomhedskulturer, arbejdsmarkedssystemet)

f) populær kultur (de amerikanske medier, musikhistorie, filmhistorie og analyse)

 

Aftaler med flere centre

Studerende kan på 2. og 3. semester tage valgfrie kurser med undervisere fra andre discipliner, som Center for Amerikanske Studier har indgået aftaler med: historie, statskundskab, mellemøststudier, engelsk, kulturstudier, journalistik, religionsstudier, marketing og medievidenskab. I 3. semester får de studerende mulighed for at læse på universiteter i USA og i Europa.

Sidst opdateret: 26.02.2018