Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Amerikanske studier er en to-årig uddannelse på kandidatniveau og består af følgende fag:

 • Teori og metode i Amerikanske Studier (10 ECTS)
 • Emner i amerikansk kultur (10 ECTS)
 • Emner i amerikansk historie og samfundsforhold (10 ECTS)
 • Emner i Amerikanske Studier, delkursus I og II (2 x 10 ECTS)
 • Kursusfag 1 - 3 (hver 10 ECTS)
 • Valgfag (10 ECTS)
 • Speciale (30 ECTS)

Nedenfor kan du finde en kort beskrivelse af de enkelte fag. De fulde fagbeskrivelser kan du se ved at klikke til højre.

De obligatoriske fag

Faget Teori og metode i Amerikanske Studier giver dig en indføring i disciplinen Amerikanske Studiers teoretiske og metodiske begreber og problemstillinger. Gennem arbejde med repræsentative værker vil du opbygge indsigt i, hvilke teorier og metoder man kan anvende for at forstå USAs kultur og samfund.

Faget Emner i amerikansk kultur giver viden og kompetencer inden for amerikansk litteratur og kultur. I første halvdel af semestret deltager du i almindelig klasseundervisning med fokus på et bredt område. I anden halvdel af semestret specialiserer du dig i samråd med vejlederen i et særligt emne, som du enten skriver opgave i eller går til mundtlig eksamen i.

Faget Emner i amerikansk historie og samfundsforhold er opbygget parallelt med faget Emner i amerikansk kultur. I første halvdel af semestret deltager du i almindelig klasseundervisning med fokus på et eller flere bredt funderede områder med kronologisk spredning. I anden halvdel af semestret specialiserer du dig i samråd med vejlederen i et særligt emne, som du enten skriver opgave i eller går til mundtlig eksamen i.

Faget Emner i amerikansk kultur er et dobbelt fag, der dels undervises af en historiker, dels af en litterat. Det giver dig mulighed for dybe indsigter i et område fra både en historisk/samfundsmæssig og en litterær synsvinkel. Netop denne tværfaglighed er et særkende ved Amerikanske Studier.

Frihed til at vælge

Ud over de obligatoriske kurser skal du tage fire valgfrie kurser (3 såkaldte kursusfag og 1 valgfag) på 2. og 3. semester. Dem kan du vælge blandt den vifte af kurser med fokus på forskellige amerikanske forhold, der udbydes ved SDU, både ved Center for Amerikanske Studier og andre kandidatuddannelser. Du har således mulighed for at "tone" din uddannelse i den retning, som du finder særlig interessant.

Eksempler på udbudte kursusfag og valgfag:

 • Sporting Bodies in the United States
 • Disaster Culture
 • The American Western
 • The Added Dimension: Fiction and Non-Fiction
 • 9/11 in American Popular Culture
 • Black America
 • Defining American Space
 • American Autobiography
 • Time, History, War – The American War Movie
 • Marketing Communication
 • Mexicans in the United States

Tag ud i verden

Du kan også tage på udvekslingsophold ved et universitet i udlandet (USA og Europa) i 3. semester og så tage 3 af disse 4 kurser dér. Endelig kan du erstatte valgfaget med et praktikophold (projektorienteret forløb) ved en institution eller en virksomhed i udlandet eller i Danmark. Studerende fra Amerikanske Studier har f.eks. gennemført projektorienterede forløb ved FN-missionen i New York, ved den amerikanske Kongres, ved Danmarks Radio og ved den danske ambassade i Washington, D.C.

Kandidatspecialet

Du afslutter din kandidatuddannelse i Amerikanske Studier med at skrive et speciale på mellem 60 og 80 sider. Du vælger et emne i samråd med din vejleder, som du forbliver i kontakt med under hele specialeskrivningsprocessen.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Amerikanske studier

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Amerikanske studier. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2018