Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Konstruktionsteknik gælder, at du: 

  • kan stå i spidsen for konstruktionsprojekter, fordi du kan vurdere og analysere, hvilke metoder og redskaber, der vil være bedst til at løse et konkret problem
  • er ekspert i belastninger, styrkeforhold og materialer, som du kan bruge inden for projektering, konstruktion og fremstilling af bygnings- eller maskintekniske konstruktioner
  • kender regler og de økonomiske forhold, så du kan fungere som rådgiver for offentlige eller private virksomheder 
  • kan forske og være med til at videreudvikle viden og metoder inden for det konstruktionstekniske område.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.

Læs mere om studieordning og fag.