Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

På civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik får du et dybere kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer, så du bliver i stand til at konstruere alt lige fra små robotter til store bygnings- og brokonstruktioner.

Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller mekaniske konstruktioner, f.eks. robotter. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan vind påvirker en konstruktion.

Obligatoriske fag: På 1. og 2. semester har du en række obligatoriske fag inden for matematik, styrkelære (herunder FEM-analyse), stabilitet og svingninger. Alt sammen noget, du har stiftet bekendtskab med på din forudgående diplomingeniøruddannelse, men nu får mulighed for at gå i dybden med.

Profilerende fag: På 2. og 3. semester følger du en af følgende to profiler, valgt ved studiestart: bygningsdesign eller maskindesign.

Uanset om du vælger den ene eller anden profil, så vil en del af læringen ske i forbindelse med projektarbejde.

Valgfrie fag: På 2. og 3. semester er der desuden plads til valgfrie fag, hvor du kan dyrke dine specielle interesser eller kaste dig over nye fagområder.

Speciale: På 4. semester laver du dit kandidatspeciale. Specialet kan tage afsæt i den specielle profil, du har valgt på 2. og 3. semester, men specialet kan også bygge på de kompetencer, du har opnået gennem de obligatoriske og valgfrie fag.

NB: Uddannelsen har studiestart i februar måned.