Uddannelsens opbygning

Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller mekaniske konstruktioner, f.eks. robotter. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan vind påvirker en konstruktion.

Obligatoriske fag: På 1. og 2. semester har du en række obligatoriske fag inden for matematik, styrkelære (herunder FEM-analyse), stabilitet og svingninger. Alt sammen noget, du har stiftet bekendtskab med på din forudgående diplomingeniøruddannelse, men nu får mulighed for at gå i dybden med.

Profilerende fag: På 2. og 3. semester vælger du en af følgende to profiler: Bygningsdesign eller Maskindesign.

Bygningsdesign giver en god indsigt i fagområder tilknyttet beton- og stålkonstruktioner, og der opnås en dybdegående forståelse for design af konstruktioner samt faglige kompetencer inden for dynamisk analyse og styrkeanalyse. 
Læs mere og se skematisk opbygning over profilen. 

Maskindesign giver en god forståelse for matematisk modellering af fysiske problemstillinger. Der anvendes i høj grad computermodellering baseret på opstillede matematiske modeller.
Læs mere og se skematisk opbygning over profilen.

Uanset om du vælger den ene eller anden profil, så vil en del af læringen ske i forbindelse med projektarbejde.

Valgfrie fag: På 2. og 3. semester er der desuden plads til valgfrie fag, hvor du kan dyrke dine specielle interesser eller kaste dig over nye fagområder.

Speciale: På 4. semester laver du dit kandidatspeciale. Specialet kan tage afsæt i den specielle profil, du har valgt på 2. og 3. semester, men specialet kan også bygge på de kompetencer, du har opnået gennem de obligatoriske og valgfrie fag.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik (Kandidat)

læs mere